Klíšťata sají obrovské množství krve, která je jejich jediným zdrojem živin a energie. Přesný enzymatický mechanismus zpracování krve ve střevě klíšťat však kupodivu nebyl donedávna vůbec znám. Náš komplexní molekulární model trávení hostitelského hemoglobinu u klíštěte obecného (Ixodes ricinus) poprvé odhalil analogii enzymatického aparátu s krevsajícími ploštěnci a hlísticemi, a zároveň tato znalost představuje zásadní poznatek pro účinný boj s klíšťaty a jimi přenášenými patogeny.

Použitá a citovaná literatura:
MIYOSHI, T. a kol. Cloning and molecular characterization of a cubilin-related serine proteinase from the hard tick Haemaphysalis longicornis. Insect Biochem. Mol. Biol. 2004, vol. 34, s. 799–808
LARA, F. A., LINS, U., BECHARA, G. H., OLIVEIRA, P. L. Tracing heme in a living cell: hemoglobin degradation and heme traffic in digest cells of the cattle tick Boophilus microplus. J. Exp. Biol. 2005, vol. 208, s. 3093–3101
SOJKA, D., FRANTA, Z., HORN, M., CAFFREY, C. R., MAREŠ, M., KOPÁČEK, P. New insights into the machinery of blood digestion by ticks. Trends in parasitology. 2013, vol. 29, s. 276-285
HORN, M., NUSSBAUMEROVÁ, M., ŠANDA, M., KOVÁŘOVÁ, Z., SRBA, J., FRANTA, Z., SOJKA, D., BOGYO, M., CAFFREY, C. R., KOPÁČEK, P., MAREŠ, M. Hemoglobin digestion in blood-feeding ticks: mapping a multipeptidase pathway by functional proteomics. Chemistry & Biology. 2009, vol. 16, s. 1053-1063
SOJKA, D., FRANTA, Z., FRANTOVÁ, H., BARTOŠOVÁ, P., HORN, M., VÁCHOVÁ, J., O'DONOGHUE A. J., EROY-REVELES, A. A., CRAIK, C. S., KNUDSEN, G. M., CAFFREY, C. R., MCKERROW, J. H., MAREŠ, M., KOPÁČEK, P. Characterization of the gut-associated cathepsin D hemoglobinase from the tick Ixodes ricinus (IrCD1). Journal of Biological Chemistry. 2012, vol. 287, 21152–21163
FRANTA, Z., SOJKA, D., FRANTOVÁ, H., DVOŘÁK, J., HORN, M., SRBA, J., TALACKO, P., MAREŠ, M., SCHNEIDER, E., CRAIK, C.S., MCKERROW, J.H., CAFFREY, C.R., KOPÁČEK, P. IrCL1-The haemoglobinolytic cathepsin L of the hard tick, Ixodes ricinus. International Journal for Parasitology. 2011, vol. 41, s. 1253–1262.

Ticks (in this case Ixodidae and Argasidae) feed on enormous amounts of host blood, which provides their ultimate source of energy and nutrients. There has been only limited evidence on the exact molecular mechanisms of blood digestion in ticks. For the first time, our complex enzymatic model of proteolytic digestion in the Common Tick (Ixodes ricinus) reveals the analo­gy of tick intestinal proteolysis with blood­feeding platyhelminthes and nematodes and presents a future application potential in tick or tick-borne pathogen interventions.