Dvouletý vývoj housenek je přizpůsobením horských motýlů na chladné klima a může se následně odrážet ve výkyvech početností dospělců. U okáče rudopásného (Erebia euryale) jsou výkyvy početností dospělců doloženy z Alp, nicméně z nižších horských masivů informace o tomto fenoménu chybí. Článek poprvé dokumentuje střídající se cykly početnosti dospělců okáče rudopásného v pohořích českého a moravského pohraničí – v Hrubém Jeseníku, Krkonoších a na Šumavě.

Použitá a citovaná literatura:
BENEŠ, Jiří, Pavel KEPKA, Vít HOTÁREK a Marek FIŠER. Mapování a ochrano motýlů České republiky [online]. 2015 [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: www.lepidoptera.cz
KLEČKOVÁ, Irena, Pavel VRBA a Martin KONVIČKA. Quantitative evidence for spatial variation in the biennial life cycle of the mountain butterfly Erebia euryale (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech republic. European Journal of Entomology. 2015, 115: 114–119.
SLÁMOVÁ, Irena a Martin KONVIČKA. Naši velehorští okáči. Krkonoše - Jizerské hory. 2012, 7: 4–8.
TREML, Václav. Borovice kleč – domácí druh, či nevítaný host? Geografické rozhledy 2008–2009, 5:12–13.

Biennial development of mountain butter­fly larvae involves adaptation to a cold climate, and subsequently could correspond with the biennial fluctuations of adult butterflies. The adult fluctuations of Large Ringlet (Erebia euryale) are known from the European Alps, but information is missing from lower mountain ranges. We present the first quantitative assessment of biennial fluctuations of E. euryale in Czech and Moravian border mountains – Hrubý Jeseník, Krkonoše (Giant Mts.) and Šumava (Bohemian Forest).