Sazná nemoc kůry je méně známé onemocnění způsobené houbou Cryptostroma corticale (Ascomycota), s ostrůvkovitým výskytem v Evropě. Postihuje zejména javory kleny (Acer pseudoplatanus) a jejich hromadná vymírání byla zaznamenána u stromů oslabených stresem, především po nadprůměrně suchých a horkých letních měsících. Nedávný výskyt onemocnění v České republice podnítil studium druhu C. corticale a jeho rozšíření v Praze. Výsledek naší čtyřleté studie prokázal, že napadena je minimálně čtvrtina klenů v pražských parcích.

Použitá a citovaná literatura:
DICKENSON, S. a WHEELER, B. E. J. Effects of temperature, and water stress in sycamore, on growth of Cryptostroma corticale. Transactions of the British Mycological Society. 1981, vol. 76, s. 181–185.
GREGORY, P. H. a WALLER, S. Cryptostroma corticale and Sooty bark disease of sycamore (Acer pseudoplatanus). Transactions of the British Mycological Society. 1951, vol. 34, 579–597.
KOUKOL O., KELNAROVÁ I., ČERNÝ K. Recent observations of sooty bark disease of sycamore maple in Prague (Czech Republic) and the phylogenetic placement of Cryptostroma corticale. Forest Pathology. 2014, vol. 45, s. 21-27
METZLER, B. Cryptostroma corticale an Bergahorn nach dem Trockenjahr 2003. Mitt. Biol. Bundesanst. 2006, vol. 400, s. 161–162.

Sooty bark disease is a less known disease caused by fungal species Cryptostroma corticale (Ascomycota), with patchy incidence in Europe. It mainly affects Sycamore (Acer pseudoplatanus), and its mass dieback was observed in trees weakened by stress, especially after the exceptionally dry and hot summer months. Recent record of the di­sease in the Czech Republic prompted the research of C. corticale and its occurrence in Prague. The results of our four-year study showed that at least 25 % of Sycamore trees in Prague parks are infected.