Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) je příklad teplomilného druhu, který v posledních letech začal expandovat i do severnějších oblastí Evropy. Na základě studia mitochondriálních markerů se ukázalo, že v rámci Evropy kudlanky náleží do tří odlišných genetických linií. Tyto linie (západoevropská, středoevropská a východoevropská) se postupně po poslední době ledové šířily na sever z různých glaciálních refugií. Tuto teorii také podporují paleoklimatická data a distribuční modely možného šíření kudlanek po poslední době ledové.

Použitá a citovaná literatura:
Battiston, R. & Fontana, P. (2010): Colour change and habitat preferences in Mantis religiosa. Bulletin of Insectology, 63 (1): 85-89.
Bazyluk, W. (1960): Die geographische Verbreitung und Variabilität von Mantis religiosa (L.) (Mantodea, Mantidae), sowie Beschreibungen neuer Unterarten. Annales Zoologici (Warszawa), 18: 231-272.
Fedor, P. J. & Majzlan, O. (2001): Distribution and Infiltration of the Tree Cricket Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) to Unoriginal Conditions in Slovakia. Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois, 102: 103-108.
Chládek, F. (1998): K současnému stavu rozšíření kudlanky nábožné (Mantis religiosa Linnaeus, 1758) na Moravě a poznámky k její biologii (Insecta, Mantoptera). Tetrix 1: 1-8.
Janšta, P., Vrabec, V., Stránský, J., Mikát, M. & Mocek, B. (2008): Výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa) (Mantodea: Mantidae) ve středních Čechách a její rozšíření v České republice. Klapalekiana, 44: 21-25.
Vlk, R., Balvín, O., Kristín, A., Marhoul, P. & Hrúz, V. (2012): Distribution of the Southern Oak Bush-cricket Meconema meridionale (Orthoptera, Tettigoniidae) in the Czech Republic and Slovakia. Folia Oecologica, 39: 155-165.
Liana, A. (2007): Distribution of Mantis religiosa (L.) and its changes in Poland. Fragmenta Faunistica, 50 (2): 91–125.
Pupiņš, M., Kalniņš, M., Pupiņa, A. & Jaundaldere, I. (2012): First records of European Mantid Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) (Insecta: Dictyoptera, Mantidae) in Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. 12 (2): 175-184.
http://zlin.idnes.cz/kudlanka-nabozna-na-radhosti-krizak-pruhovany-uzovka-stromova-v-beskydech-16k-/zlin-zpravy.aspx?c=A150905_2189420_zlin-zpravy_ras
http://www.biolib.cz/cz/speciesmappingtaxa/id3/?sectid=3

The Praying Mantis (Mantis religiosa) is an example of a thermo­philic species, which has recently been ex­panding northwards across Europe. Based on the study of mitochondrial genes, it has been shown, that the European M. religiosa belong to three different genetic lineages (West-, Central- and East-European). These lineages have been gra­dually spreading northwards from different glacial refugias after the last glacial period. This theory has also been supported using paleoclimatic data and distribution models of the potential spread of M. religio­sa after the last glacial period.