Současná biologie se bouřlivě rozvíjí v oblasti genomiky. Tyto přístupy pronikají stále více do ekologie i evoluční biologie. Vznikl nový obor populační genomika, který propojuje terénní a laboratorní biologii. Využívá nové metodiky sekvenování a bioinformatických analýz, které v tomto článku stručně popisujeme a vysvětlujeme.

Použitá a citovaná literatura:
Arabidopsis Genome Initiative. 2000. Analysis of the genome sequence of the flowering plant Arabidopsis thaliana. Nature 408: 796–815.
Bárta J, Stone JD, Pech J, Sirová D, Adamec L, Campbell MA, Štorchová H. 2015. The transcriptome of Utricularia vulgaris, a rootless plant with minimalist genome, reveals extreme alternative splicing and only moderate sequence similarity with Utricularia gibba. BMC Plant Biol. 15: 78.
Carretero-Paulet L, Librado P, Chang TH, Ibarra-Laclette E, Herrera-Estrella L, Rozas J, Albert VA. 2015. High Gene Family Turnover Rates and Gene Space Adaptation in the Compact Genome of the Carnivorous Plant Utricularia gibba. Mol. Biol. Evol. 32: 1284-1295.
Ibarra-Laclette E, Lyons E, Hernández-Guzmán G, Pérez-Torres CA, Carretero-Paulet L, Chang TH, et al. 2013. Architecture and evolution of a minute plant genome. Nature 498: 94–98.
International Rice Genome Sequencing Project. 2005. The map-based sequence of the rice genome. Nature 436: 793–800. 466 Mb
Štorchová H. 2011. Využití sekvenování dalších generací (NGS) v botanice a ekologii. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 46, Mater. 25: 127-139.
Veleba A, Bureš P, Adamec L, Šmarda P, Lipnerová I, Horová L. 2014.Genome size and genomic GC content evolution in the miniature genome-sized family Lentibulariaceae. New Phytol. 203:22–8.
Wicke SK, Schaeferhof B, DePamphilis CW, Muller KF. 2014. Disproportional plastome-wide increase of substitution rates and relaxed purifying selection in genes of carnivorous Lentibulariaceae. Mol Biol Evol. 31: 529–45.

Genomics is a rapidly developing field of modern biology. Novel genomic approaches are increasingly utilized in ecology and evolutionary biology. Population genomics has been recently established as a new discipline, connecting field and laboratory biology. It uses new sequencing methods as well as bioinformatic analyses, briefly described and explained in this article.