Článek představuje klíčové okamžiky evoluce suchozemských rostlin. Chce ukázat výsledky, které přinesl systematický výzkum nedávných let a které změnily naši představu o příbuznosti jednotlivých skupin cévnatých rostlin. Snaží se také vysvětlit a obhájit změny v zažitých skupinách a jménech.

Citovaná literatura a jiné zdroje:
Angiosperm Phylogeny Group: www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/
Willis, K. and McElwain, J., 2014. The evolution of plants. Oxford University Press.

This article shows the evolution of land plants and presents the results of systema­tic research and changes in our understan­ding of phylogenetic relations. Changes in the group delimitation and in nomenclature are defended.