Pro rok 2016 se evropským pavoukem roku stal křižák Cyclosa conica. Po morfologické stránce je tento druh nezaměnitelný díky přítomnosti hrbolku na zadním konci hřbetu zadečku. Jeho kolová síť je vybavena vertikálním stabilimentem se zapředenými zbytky kořisti či detritu. Pavouk na kořist číhá uprostřed stabilimenta. Při ohrožení je schopen na síti vibrovat tak, že se pro predátora stane takřka nedetekovatelným.

The araneid Cyclosa conica was chosen as European Spider of the Year for 2016. Morphologically the spider is characterised by a single tubercle on the hind part of the dorsal abdomen. Its web carries a vertical stabilimentum with remnants of prey and other detritus. The spider waits for its prey in the middle of the stabilimentum. When disturbed, it vibrates on the web, so it becomes almost undetectable.