Ostrov Madagaskar patří z pohledu taxonomů i ochranářů mezi nejzajímavější místa světa. A zvláště mezi palmami, v čeledi Arecaceae patří mezi významná vývojová centra – nesmírně bohatá a zároveň velmi zranitelná. Z Madagaskaru je dosud popsáno 203 druhů palem v 17 rodech, což je téměř trojnásobek oproti celé Africe. Přitom pouhých 7 druhů má větší areály, zbývající druhy jsou madagaskarskými endemity. První díl dvoudílného seriálu představuje klimatické, geografické a vegetační poměry ostrova. Zvláštní kapitolu zasluhuje i historie tamního palmového výzkumu.

Použitá a citovaná literatura:
Beccari, O., 1912–1914, Palme del Madagascar descritte ed illustrate da Odoardo Beccari, Firenze, Istituto Micrografico Italiano.
Dransfield, J. and Beentje, H., 1995. The palms of Madagascar. Royal Botanic Gardens.
Jumelle, H. & H. Perrier de la Bâthie, 1945. Palmiers. In: Humbert, H., (ed.) Flore de Madagascar et des Comores. Imprimerie officielle, Antananarivo.

In the eyes of taxonomists and nature conservationists, Madagascar is one of the most interesting areas in the world, particularly with regard to palms (Arecaceae), as these form an important evolutionary centre – very rich and yet at the same time fragile. 203 palm species in 17 genera has been described so far, which is three times more than in Africa. And only 7 species have wider distribution outside Madagascar, the rest being endemics of the island. The first part of this two-volume article describes the climatic, geographic and vegetation charac­teristics of the island. The history of palm research in Madagascar is also mentioned.