Parazitické hlístice, které využívají měkkýše jako mezihostitele, paratenické nebo definitivní hostitele, tvoří skupinu více než stovky druhů. Další nové druhy jsou neustále popisovány, avšak jejich ekologie zůstává povětšinou zcela neznámá a nepovšimnutá. Pouze několik málo druhů bylo prozkoumáno blíže. Právě o nich a o tom kdy a jak vznikl jejich vztah k měkkýšům, pojednává tento článek.

Použitá a citovaná literatura:
Grewal, P.S.; Grewal, S.K.; Tan, L. and Adams, B.J. (2003) Parasitism of molluscs by nematodes: Types of associations and evolutionary trends. Journal of Nematology 35, 146-156.
Mengert, H. (1953) Nematoden und Schnecken. Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere 48, 311-349.
Morand, S.; Wilson, M.J. and Glen, D.M. (2004) Nematodes (Nematoda) parasitic in terrestrial gastropods. In Barker, G.M. (ed.) Natural enemies of terrestrial molluscs. CABI Publishing, Wallingford, UK, pp. 525-557.
Mráček, Z. and Weiser, J. (1988). Parazitické hlístice hymzu. Academia, Praha, Czech Republic.
Stock, S.P. and Goodrich-Blair, H. (2012) Nematode parasites, pathogens and associates of insects and invertebrates of economic importance. In: Lacey, L.A. (ed.) Manual of Techniques in Invertebrate Pathology, Academic Press, London, UK, pp.373-426.
Wilson, M.J. and Grewal, P.S. (2005) Biology, production and formulation of slug-parasitic nematodes, In Grewal, P.S.; Ehlers, R.-U. and Shapiro-Ilan, D.I. (eds.) Nematodes as biocontrol agents. CABI Publishing, Wallingford, UK, pp. 421-429.

The group of parasitic nematodes that use molluscs as intermediate, paratenic or de­finitive hosts consists of more than 100 species. Several new species are described every year but their ecology still remains almost uknown. Only a few of these nematodes are well studied. This paper discusses these well-known mollusc-parasitic nematodes and the origin of their relation­ship with molluscs.