V tomto článku shrnujeme současné poznání o vztahu permafrostových půd ke klimatickému systému Země. Toto poznání se stále rozšiřuje o další výsledky z mezinárodních programů, na nichž se podílí také čeští vědečtí pracovníci. Zde uvádíme ty, které jsou ve vztahu k předpokládané budoucí změně klimatu zcela zásadní.

Použitá a citovaná literatura:
Harden, J.W., Koven, C.D., Ping, C.-L.L., Hugelius, G., David McGuire, A., Camill, P., Jorgenson, T., Kuhry, P., Michaelson, G.J., O’Donnell, J.A., Schuur, E.A.G., Tarnocai, C., Johnson, K., & Grosse, G. (2012) Field information links permafrost carbon to physical vulnerabilities of thawing. Geophysical Research Letters, 39
Hugelius, G., Strauss, J., Zubrzycki, S., Harden, J.W., Schuur, E.A.G., Ping, C.L., Schirrmeister, L., Grosse, G., Michaelson, G.J., Koven, C.D., O’Donnell, J.A., Elberling, B., Mishra, U., Camill, P., Yu, Z., Palmtag, J. & Kuhry, P. (2014) Estimated stocks of circumpolar permafrost carbon with quantified uncertainty ranges and identified data gaps. Biogeosciences, 11, 6573–6593.

The article summarizes the current knowledge about the direct relationship between permafrost soils and the Earth's climatic system. This knowledge is progressively improving thanks to international projects, also with the participation of Czech scien­tists. Here we present results from these projects, which are crucial with respect to the predicted future climate change.