Štěnice domácí (Cimex lectularius) svým parazitickým způsobem života dohání k šílenství miliony lidí po celém světě. Přes všechny negativní aspekty jsou štěnice velmi zajímavým objektem studia, zejména pak po stránce cytogenetiky. Vyznačují se nezvyklými holokinetickými chromozomy a mnoha dalšími zvláštními modifikacemi průběhu buněčného dělení. Třešničkou na dortu je ohromná variabilita v počtu pohlavních chromozomů.

Použitá a citovaná literatura:
KRÁL 1993: Holokinetické chromosomy. Biologické listy 59 (3): 191–217.
UESHIMA N. 1966: Cytology and cytogenetics, pp. 183-237. In: USINGER R.B.: Monograph of Cimicidae (Hemiptera – Heteroptera). Entomological Society of America, Maryland, College Park, XI+585 pp. 
UESHIMA N. 1979: Hemiptera II: Heteroptera, pp. V+117. JOHN B. (ed.): Animal Cytogenetics. Vol. 3: Insecta 6. Gebrüder Borntraeger, Berlin-Stuttgart.
ROMERO A., POTTER M.F., POTTER D.A. & HAYNES K.F. 2007: Insecticide Resistance in the Bed Bug: A Factor in the Pest´s Sudden Resurgence? Journal of medical Entomology 44 (2): 175–178.
SADÍLEK D., ŠŤÁHLAVSKÝ F., VILÍMOVÁ J. & ZIMA J. 2013: Extensive fragmentation of the X chromosome in the bed bug Cimex lectularius Linnaeus, 1758 (Heteroptera, Cimicidae): a survey across Europe. Comparative Cytogenetics 7 (4): 253-269.
HORN A., BASSET P., YANNIC G., BANASZEK A., BORODIN P.M., BULATOVA N.S., JADWISZCZAK K., JONES R.M., POLYAKOV A.V., RATKIEWICZ M., SEARLE J.B., SHCHIPANOV N.A., ZIMA J. & HAUSSER J. 2012: Chromosomal rearrangements do not seem to affect the gene flow in hybrid zones between karyotypic races of the common shrew (Sorex araneus). Evolution 66: 882–889.
GUERRA M., CABRAL G., CUACOS M., GONZÁLEZ-GARCÍA M., GONZÁLEZ -SÁNCHEZ M., VEGA J. & PUERTAS M.J. 2010: Neocentrics and Holokinetics (Holocentrics): Chromosomes out of the Centromeric Rules. Cytogenetic and Genome Research 129: 82–96.
VIERA A., PAGE J. & RUFAS J.S. 2009: Inverted meiosis: The True Bugs as a Model to Study, pp.137-156. In: BENAVENTE R. & VOLFF J.-N. (eds): Genome Dynamics. Vol. 5. Meiosis. Karger, Switzerland, Basel, VI+159 pp. 
GROZEVA S., KUZNETSOVA V. & ANOKHIN B. 2011: Karyotypes, male meiosis and comparative FISH mapping of 18S ribosomal DNA and telomeric (TTAGG)n repeat in eight species of true bugs (Hemiptera, Heteroptera). Comparative Cytogenetics 5 (4): 355–374.
KUZNETSOVA V. G., GROZEVA S.M., NOKKALA S. & NOKKALA CH. 2011: Cytogenetics of the true bug infraorder Cimicomorpha (Hemiptera, Heteroptera): a review. ZooKeys 154: 31–70.
WHITE M.J.D. 1973: Animal cytology and evolution. Cambridge University Press, London, VIII+961 pp.
REBAGLIATI P.J., MOLA L.M., PAPESCHI A.G. & GRAZIA J. 2005: Cytogenetic studies in Pentatomidae (Heteroptera): A review. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 43 (3): 199–213.
FRANCO M.J., BRESSA M.J. & PAPESCHI A.G. 2006: Karyotype and male meiosis in Spartocera batatas and meiotic behaviour of multiple sex chromosomes in Coreidae (Heteroptera). European Journal of Entomology 103: 9-16.
MOLA L.M. & PAPESCHI A.G. 2006: Holokinetic chromosomes at glance. Journal of Basic & Applied Genetics 17 (1): 17–33.
PAPESCHI A.G. 1996: Sex chromosome polymorphism in a species of Belostoma (Belostomatidae, Heteroptera). Hereditas 124: 269–274.
ITUARTE S. & PAPESCHI A.G. 2004: Achiasmatic male meiosis in Tenagobia (Fuscagobia) fuscata (Stål) (Heteroptera, Corixoidea, Micronectidae). Genetica 122: 199–206.
PANZERA F., PÉREZ R., PANZERA Y., FERRANDIS I., FERREIRO M.J. & CALLEROS L. 2010: Cytogenetics and Genome Evolution in the Subfamily Triatominae (Hemiptera, Reduviidae). Cytogenetic and Genome Research 128: 77–87.
WOLF K.W., NOVÁK K. & MAREC F. 1992: Chromosome structure in spermatogenesis of Anabolia furcata (Trichoptera). Genome 35: 46-52.
KUZNETSOVA V.G., GROZEVA S.M. & ANOKHIN B.A. 2012: The first finding of (TTAGG)n telomeric repeat in chromosomes of true bugs (Heteroptera, Belostomatidae). Comparative Cytogenetics: 6 (4): 341–346.
REINHARDT K. & SIVA-JOTHY M.T. 2007: Biology of the Bed Bugs (Cimicidae). Annual Review of Entomology 52: 351–374.

The Bed Bug (Cimex lectularius) with its parasitic way of life is known around the whole world. However, in spite of all the negatives, Bed Bugs are very interesting objects to study, particularly in the field of cytogenetic science. They are characterised by unusual holokinetic chromosomes and many more interesting modifications of cell division. The icing on the cake is the huge variabili­ty in the number of sex chromosomes.