Mnoho skupin živočichů disponuje zrakem citlivým na tzv. ultrafialové světlo. Jednou z takových skupin jsou i různí opylovači, kteří nám dobře známé květy mohou vidět v trochu odlišných barvách, než my. Na květech rostlin totiž často existují vzory patrné pouze v ultrafialové části spektra, které jsou pro člověka neviditelné. V první části seriálu o výskytu a významu těchto vzorů u rostlin se zabývá historií odhalování citlivosti živočichů na ultrafialové světlo, přibližuje otázky, jak funguje zrak a jakým způsobem ultrafialové zbarvení na povrchu organismů vzniká.

Použitá a citovaná literatura:
Briscoe A. D. & Chittka L., 2001. The evolution of color vision in insects. The Annual Review of Entomology, 46: 471–510.
Dadejík O., Jaroš F., Kaplický M. (eds.). Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Dokořán, Praha, 2014, 334 s.
Eisner T., Silberglied R. E., Aneshansley D., Carrel J. E., Howland H. C., 1969. Ultraviolet video-viewing: the television camera as an insect eve. Science, 166: 1172–1174.
Eisner T., Eisner M., Hyypio P. A., Aneshansley D., Silberglied R. E., 1973. Plant taxonomy: ultraviolet patterns of flowers visible as fluorescent patterns in pressed herbarium specimens. Science, 179: 486–487.
Glover B. J. & Whitney H. M, 2010. Structural colour and iridescence in plants: the poorly studied relations of pigment colour. Annals of Botany, 105: 505–511.
Guldberg L. D. & Atsatt P. R., 1975. Frequency of reflection and absorption of ultraviolet light in flowering plants, 93: 35–43.
Hill R. J., 1977. Ultraviolet Reflectance-Absorbance Photography; an Easy, Inexpensive Research Tool. Brittonia, 29: 382–390.
Horovitz A. & Cohen Y., 1972. Ultraviolet Reflectance Characteristics in Flowers of Crucifers. American Journal of Botany, 59: 706–713.
Kelber A. & Osorio D., 2010. From spectral information to animal colour vision experiments and concepts. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 277: 1617–1625.
Lane N. Vývoj života. Kniha Zlín, Zlín, 2011, 404 s.
Lubbock J. Ants, Bees and Wasps: A Record of Observations on the Habits of the Social Hymenoptera. D. Appleton & Co., New York, 1882, 448s + 5 obr. tab.
Lubbock J., 1882. On the Sense of Color among Some of the Lower Animals. Part. I. Journal of the Linnean Society (Zool.), 16: 121–127.
Lutz, F. E., 1924. Apparently non selec-tive characters and combinations of characters, including a study of ultraviolet in relation to the flower-visiting habits of insects. Annals New York Academy of Sciences, 29: 181–283.
Lutz, F. E., 1933. Invisible" colors of flowers and butterflies. Natural History, 33: 565–567.
Osorio D. & Vorobyev M., 2008. A review of the evolution of animal colour vision and visual communication signals. Vision Research, 48: 2042–2051.
Pecháček, P. 2012. Dobyvatelé ultrafialového světa. Dějiny věd a techniky. 45: 182–192.
Pecháček, P., 2013. Žluťásek řešetlákový a plasticita ultrafialových kreseb motýlů v závislosti na prostředí. Živa. 61: 79–81.
Pecháček, P., Stella, D., Kleisner, K., 2012. Ultrafialový svět bezobratlých. Živa, 60: 25–28.
Siitari H., Honkavaara J., Viitala J., 1999. Ultraviolet reflection of berries attracts foraging birds. A laboratory study with redwings (Turdus iliacus) and bilberries (Vaccinium myrtillus). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 266: 2125–2129.
Straka J., 2003. Včely a evoluce barev květů. Vesmír, 82: 507–512
Šulc M., Marcel Honza M., 2014. Svět očima zvířat aneb jak ptáci vnímají barvy. Živa, 62: 180–183.
Vignolini S., Thomas M. M., Kolle M., Wenzel T., Rowland A., Rudall P. J., Baumberg J. J., Glover B. J., Steiner U., 2012. Directional scattering from the glossy flower of Ranunculus how the buttercup lights up your chin. Journal of The Royal Society Interface, 9: 1295–1301.

The vision of many animal groups is sensitive to the so-called ultraviolet (UV) light. These groups include various pollinators, which may see flowers that are quite familiar to us in a different colouration. That is because flowers often feature patterns visible only in the UV part of the spectrum, and thus invisible to humans. This series deals with the occurrence of such patterns and their significance for plants. The first part recounts the history of discovering the sensibility of animals to UV light, expounds on the way how vision works, explains the origin of UV colouration on organismal surfaces.