Již posedmé se sešla odborná porota složená z fotografů a zároveň vědců, aby zhodnotila příspěvky zaslané do soutěže Věda je krásná. Do ročníku 2015 bylo zasláno celkem 269 příspěvků. Z celkového počtu 7 kategorií patřilo pět výhradně zaměstnancům a studentům Univerzity Karlovy. Objevitelskou kategorii a kategorii Instagram, otevřenou široké veřejnosti, hodnotila porota složená z pracovníků Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Diváci pak rozhodli o vítězi ve vlastním hlasování. Věda je krásná ale není jen soutěží mikrofotografií, velký prostor zůstává vymezen klasickým fotografiím a ilustracím, od r. 2014 také snímkům pořízeným ve výše zmíněné mobilní aplikaci.

This competition run by the Faculty of Science at Charles University in Prague and its supportive web www.prirodovedci.cz aims to show the beauty and aesthetics revealed by scientific research, either via photography, illustrations or compute­rized visualizations of natural phenomena.