Kofein podaný večer snižuje ospalost a zvyšuje pozornost a schopnost poznávat. Zpožďuje však též časový cirkadiánní systém, neboť následující den po podání je zpožděn rytmus v tvorbě melatoninu, ukazatele fáze cirkadiánních hodin. Vynucená desynchronizace mezi spánkem a dobou vysoké noční hladiny melatoninu, která signalizuje subjektivní noc jedince, vede k narušení celého cirkadiánního systému.

Použitá a citovaná literatura:
ACHERMANN, P., BORBÉLY, A. A. In KRYGER, M. H., ROTH, T., DEMENT, W. C. Principles and Practise of Sleep Medicine. Elsevier Saunders, St. Louis, MI. 2011, s. 431-444.
BURKE, T. M., R. A. MARKWALD, A. W. MCHILL, E. D.CHINOY, J. A. SNIDER, S. C. BESSMAN, C. M. JUNG, J. S. O´NEILL, K. P. WRIGHT Jr. Effect of caffeine on the human circadian clock in vivo and in vitro. Science Translational Medicine . 2015, Vol 7, Issue 305. Dostupné z: www.ScienceTranslationalMedicine.org
ARCHER, S. N., LAING, E. E., MÖOLLER-LÉVET, C. S., VAN DER VEEN, D. HR., BUCCA, G., LAZAR, A. S., SANTHI, N., SLAK, A., KABILJO, R., VON SCHANTZ, M., SMITH, C.P., DIJK, D.-J. Mistimed sleep disrupts circadian regulation of the human transcriptome. Proc Natl Acad.Sci USA. 2014. Dostupné z: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1316335111

Evening caffeine consumption attenuates sleepiness and increases attention and co­gnitive abilities. In addition, it delays the circadian timekeeping system, as the next day after caffeine consumption the human melatonin rhythm, a circadian clock phase marker, is delayed. Forced desynchrony of sleep and the interval of high melatonin levels, which indicates a subjective night for an individual, leads to a disruption of the circadian system.