Citovaná literatura:
POLAND, G. A., JACOBSON, R. M. The age-old struggle against the antivaccionationists. The New England J. Med. 2011, vol. 364 (2), s. 97–99.
BISHOP, J. M. How to win the Nobel Prize: an unexpected life in science. London: Harvard University Press, 2004. 271 s.
JANDA, J. Očkování dětí a dorostu – alternativní rodiče, odpůrci očkování, Tempus Medicorum 2015; 24(4):16–17.
BENCKO, V., CHLÍBEK, R. Současnost odmítání očkování v České republice. Pediatr. Praxi. 2015, vol. 16(2), s. 86–88.
MONTEVENTI, O., MOREL, A. S. Fumeaux T Rotavirus vaccination and invagination: a significant risk? Rev. Med. Suisse. 2014, vol. 10(443), s. 1796–1797.
PELLEGRINO, P., CLEMENTI, E. RADICE, S. On vaccine’s adjuvants and autoimmunity: current evidence and future perspectives, Autoimmunity Rev. 2015, vol. 14 (10), s. 880–888.
GADAD, B. S., LI, W., YAZDANI, U., GRADY, S., JOHNSON, T., HAMMOND, J., GUNN, H., CURTIS, B., ENGLISH, C., YUTUC, V., FERRIER, C., SACKETT, G. P., MARTI, C. N., YOUNG, K., HEWITSON, L., GERMAN, D. C. Administration of thimerosal-containing vaccines to infant rhesus macaques does not result in autism-like behavior or neuropathology pnas. 2015, vol. 112 (40), s.12498–12503.
SHOENFELD, Y., ARON MAOR, A. Vaccination and autoimmunity –‘vaccinosis’: a dangerous liaision? J. Autoimmun. 2000, vol. 14(1): s. 1–10.
PRYMULA, R., BENCKO, V. Odmítání očkování: vážný problém veřejného zdravotnictví. Prakt. Lék. 2014, vol. 94(6), s. 259–262.