Madagaskarské palmy tvoří necelou desetinu celkového světového palmového bohatství co do počtu rodů i druhů, což potvrzuje význam ostrova pro tuto čeleď. Po prvním dílu představujícím vegetační poměry ostrova a historii palmového výzkumu přibližujeme ve druhém dílu jednotlivé palmové rody. U větších rodů Ravenea a Dypsis je podán rámcový přehled druhové rozmanitosti, u malých rodů je přehled úplný. Pozornost věnujeme i ohrožení madagaskarských palem a jeho hlavním příčinám.

Použitá a citovaná literatura:
BECCARI, O. Palme del Madagascar descritte ed illustrate da Odoardo Beccari. Istituto Micrografico Italiano: Firenze, 1912–1914.
DRANSFIELD, J., BEENTJE, H. The palms of Madagascar. Royal Botanic Gardens. 1995.
JUMELLE, H. a H. PERRIER DE LA BÂTHIE. Palmiers. In: HUMBERT, H. (ed.) Flore de Madagascar et des Comores. Imprimerie officielle. Antananarivo, 1945.

Palm species of Madagascar encompass almost one tenth of the entire palm (Areca­ceae) richness throughout the world. It confirms the importance of the island for palms. While the first part of the series described the vegetation characteristics along with the history of palm research, the second part introduces all the palm genera of Madagascar. Smaller genera are presented in full scope, and some interesting species from the larger genera Dypsis and Ravenea are highlighted. Conservation status and contemporary threats to the palms of Madagascar are also covered.