Citovaná literatura:
HIEKE, K. České zámecké parky a jejich dřeviny. SZN, 1984. 464 s.
HIEKE, K. Moravské zámecké parky a jejich dřeviny. SZN, 1985. 312 s.
SLAVÍK, B. a kol. Květena ČR 4. svazek. AV ČR, 1995. 562 s.