V naší studii se zabýváme zpěvní a hnízdní aktivitou ptáků v tropickém deštném lese Kamerunské hory v západní Africe. Ukázali jsme, že toto na první pohled stálé prostředí vykazuje výraznou sezonalitu v množství srážek ovlivňujících dostupnost potravy. Důsledkem je variabilní sezónní aktivita ptačího společenstva, zejména různých potravních guild. Sezonalita prostředí i ptačího společenstva se mění také s nadmořskou výškou.

Citovaná a doporučená literatura:
CABLE, S., CHEEK, M. The plants of Mount Cameroon, A Conservation Checklist. Kew: Royal Botanic Gardens, 1998. 279 s.
CHAPMAN, A.. Breeding and moult of four bird species in tropical West Africa. Tropical Zoology. 1995, vol. 8, s. 227–238.
CHIVER, I., STUTCHBURY, B. J. M., MORTON, E. S. The function of seasonal song in a tropical resident species, the Red–throated Ant-tanager (Habia fuscicauda). Journal of Ornithology. 2015, vol. 156, s. 55–63.
DAVID, J. P., MURUGAN, B. S., MANAKADAN, R. Seasonality in fruiting of fig and non-fig species in a tropical dry evergreen forest in Sriharikota Island, southern India. Tropical Ecology. 2012, vol. 53, s. 1–13.
FRASER, P. J., HALL, J. B., HEALEY, J. R. Climate of the Mount Cameroon Region: long and medium term rainfall, temperature and sunshine data. School of Agricultural and Forest Sciences Publication. Bangor: University of Wales; Mount Cameroon Project and Cameroon Development Corporation, 1998, vol. 16.
HAU, M. Timing of breeding in variable environments. Tropical birds as model systems. Hormones and Behavior. 2001, vol. 40, s. 281–290.
HILT, N., BREHM, G., FIEDLER, K. Temporal dynamics of rich moth ensembles in the montane forest zone in southern Ecuador. Biotropica. 2007, vol. 39, s. 94–104.
JOHNSON, E. I., STOUFFER, P. C., BIERREGAARD, R. O. JR. The phenology of molting, breeding and their overlap in central Amazonian birds. Journal of Avian Biology. 2012, vol. 43, s. 141–154.
MORTON, E. S., DERRICKSON, K. C. Song ranging by the dusky antbird, Cercomacra tyrannina: Ranging without song learning. Behavioral Ecology and Sociobiology. 1996, vol. 39, s. 195–201.
SERLE, W. The breeding season of birds in the lowland rainforest and in the montane forest of west Cameroon. Ibis. 1981, vol. 123, s. 62–74.
STOUFFER, P. C., JOHNSON, E. I., BIERREGAARD, R. O. Jr. Breeding seasonality in Central Amazonian rainforest birds. Auk. 2013, vol. 130, s. 529–540.
STUART, S. N. (ed.). Conservation of Cameroon montane forest. Cambridge: ICPB. UK, 1986.
STUTCHBURY, B. J. M., MORTON, E. S., PIPER, W. H. Extra-pair mating system of a synchronously breeding tropical songbird. Journal of Avian Biology. 1998, vol. 29, s. 72–78.
WIKELSKI, M., HAU, M., WINGFIELD, J. C. Seasonality of reproduction in a neotropical rain forest bird. Ecology. 2000, vol. 81, s. 2458–2472.

The aim of our study, conducted in the Re­public of Cameroon (Africa), was to examine the singing and breeding activity of birds in a tropical rain forest. We have shown that this otherwise stable environment exhibits a distinct seasonality in rainfall, resulting in seasonal activity of bird communities, especially of various feeding guilds. Seasonality of environment and breeding of bird communities also changed with the altitude (tested on the Mount Cameroon – Mongo ma Ndemi).