Použitá a citovaná literatura:
Polívková, A.: Naše místní jména a jak jich užívat. Universum, Praha 2007, 2. upravené a rozšířené vydání
Lutterer, I. a Šrámek, R.: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2004, 2. vyd.
Lutterer,I., Majtán, M. a Šrámek, R.: Zeměpisná jména Československa. Mladá fronta, Praha 1982