Význam ultrafialových znaků v životě různých organismů byl dlouho opomíjen především z toho důvodu, že UV paprsky jsou pro lidský zrak za normálních okolností neviditelné. Jedna z možností, jak si můžeme ultrafialovou podobu živočichů či rostlin zviditelnit, je použití speciálně upraveného klasického či digitálního fotoaparátu. Druhý díl seriálu o ultrafialových vzorech na květech rostlin se zabývá vývojem techniky záznamu UV podoby různých organismů a popisem získávání fotografií, které doprovázejí tento text. Druhá část článku je věnována vybraným druhům našich nejběžnějších rostlin a charakterizaci jejich ultrafialových znaků.

Použitá a citovaná literatura:
BRISCOE, A. D., CHITTKA, L.,. The evolution of color vision in insects. The Annual Review of Entomology. 20014, vol. 6, s. 471–510.
DADEJÍK, O., JAROŠ, F., KAPLICKÝ, M. Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014. 334 s.
EISNER, T., SILBERGLIED, R. E., ANESHANSLEY, D., CARREL, J. E., HOWLAND, H. C. Ultraviolet video-viewing: the television camera as an insect eve. Science. 1969, vol. 166, s. 1172–1174.
EISNER, T., EISNER, M., HYYPIO, P. A., ANESHANSLEY, D., SILBERGLIED, R. E. Plant taxonomy: ultraviolet patterns of flowers visible as fluorescent patterns in pressed herbarium specimens. Science. 1973, vol. 179, s. 486–487.
GLOVER, B. J., WHITNEY, H. M. Structural colour and iridescence in plants: the poorly studied relations of pigment colour. Annals of Botany. 2010, vol. 105, s. 505–511.
GULDBERG, L. D., ATSATT, P. R. Frequency of reflection and absorption of ultraviolet light in flowering plants. 1975, vol. 93, s. 35–43.
HILL, R. J. Ultraviolet Reflectance-Absorbance Photography; an Easy, Inexpensive Research Tool. Brittonia. 1977, vol. 29, s. 382–390.
HOROVITZ, A., COHEN, Y. Ultraviolet Reflectance Characteristics in Flowers of Crucifers. American Journal of Botany. 1972, vol. 59, s. 706–713.
KELBER, A., OSORIO, D. From spectral information to animal colour vision experiments and concepts. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2010, vol. 277, s. 1617–1625.
LANE, N. Vývoj života. Zlín: Kniha Zlín, 2011. 404 s.
LUBBOCK, J. Ants, Bees and Wasps: A Record of Observations on the Habits of the Social Hymenoptera. New York: D. Appleton & Co., 1882. 448s + 5 obr. tab.
LUBBOCK, J. On the Sense of Color among Some of the Lower Animals. Part. I. Journal of the Linnean Society (Zool.). 1882, vol. 16, s. 121–127.
LUTZ, F. E. Apparently non selec-tive characters and combinations of characters, including a study of ultraviolet in relation to the flower-visiting habits of insects. Annals New York Academy of Sciences. 1924, vol. 29, s. 181–283.
LUTZ, F. E.. Invisible colors of flowers and butterflies. Natural History. 1933, vol. 33, s. 565–567.
OSORIO, D., VOROBYEV, M. A review of the evolution of animal colour vision and visual communication signals. Vision Research. 2008, vol. 48, s. 2042–2051.
PECHÁČEK, P. Dobyvatelé ultrafialového světa. Dějiny věd a techniky. 2012, vol. 45, s. 182–192.
PECHÁČEK, P. Žluťásek řešetlákový a plasticita ultrafialových kreseb motýlů v závislosti na prostředí. Živa. 2013, vol. 61, s. 79–81.
PECHÁČEK, P., STELLA, D., KLEISNER, K. Ultrafialový svět bezobratlých. Živa. 2012, vol. 60, s. 25–28.
SIITARI, H., HONKAVAARA, J., VIITALA, J. Ultraviolet reflection of berries attracts foraging birds. A laboratory study with redwings (Turdus iliacus) and bilberries (Vaccinium myrtillus). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 1999, vol. 266, s. 2125–2129.
STRAKA, J. Včely a evoluce barev květů. Vesmír. 2003, vol. 82, s. 507–512
ŠULC, M., HONZA, M. Svět očima zvířat aneb jak ptáci vnímají barvy. Živa. 2014, vol. 62, s. 180–183.
VIGNOLINI, S., THOMAS, M. M., KOLLE, M., WENZE,L T., ROWLAND, A., RUDALL, P. J., BAUMBERG, J. J., GLOVER, B. J., STEINER, U. Directional scattering from the glossy flower of Ranunculus how the buttercup lights up your chin. Journal of The Royal Society Interface. 2012, vol. 9, s. 1295–1301.

The significance of UV characteristics for the life of various organisms has been ne­glected for a long time. It stems mainly from the fact, that under normal circumstances, UV rays are invisible to the human eye. One of the ways to make the UV appearance of animals or plants visible is to use a special­ly adjusted classic or digital camera. This second paper deals with the UV patterns on flowers. It focuses on the development of techniques which allow us to capture the UV appearance of various organisms, and provides a methodology with which the accompanying photos were taken. The article also presents selected species of common native plants, with a description of their UV characteristics.