Využití nových metodických přístupů přineslo důležité informace o fylogenezi živočichů a tím i změny v jejich systému. Recentně byly popsány i nové kmeny, např. mořští vířníkovci. Řada kmenů živočichů byla radikálně přesunuta v rámci systému a bylo prokázáno, že mnohé skupiny dříve považované za samostatné kmeny jsou pouze vnitřní skupinou kmenů jiných (totéž platí např. u některých řádů). Tato výrazná změna se týká hlavně parazitických skupin: vrtejši jsou endoparazitickými vířníky, jazyčnatky jsou vysoce endoparazitičtí korýši, vši jsou ektoparazitické pisivky a zdá se, že ani blechy nejsou samostatnou skupinou, ale jde o ektoparazitické srpice. Změny v zařazení do systému se týkají i řasníků, hmyzu jejichž samice žijí celý život endoparaziticky u jiného hmyzu. Jsou blízce příbuzní broukům. Změny však jistě nekončí a náš pohled na fylogenezi a systém živočichů se bude dál vyvíjet.

SEZNAM PŘÍLOH:
(přílohy ve formátu doc ke stažení naleznete níže pod obrazovou galerií):

Pracovní listy pro výuku bez řešení
Pracovní listy pro výuku s řešením
Slovníček pojmů

Použitá a doporučená literatura:

Obecně:
BRUSCA, R. C., BRUSCA, G. J. Invertebrates. Second Edition. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc. Publishers, 2003. Xix + 936 s..
GAISLER, J., ZIMA, J.. Zoologie obratlovců. Praha: Academia 2007, 692 s.
MACHÁČEK, T. a kol.. Proměny vyšší systematiky eukaryot a její odraz ve středoškolské biologii. Živa. 2016, vol. 64, s. 27–30.
VOLF P., HORÁK P. a kolektiv 2007. Paraziti a jejich biologie. Triton. 318 s.
ZRZAVÝ, J. Fylogeneze živočišné říše. Scientia, 2006. 255 s.
ZRZAVÝ, J. Fylogeneze živočichů: ohlédnutí roku 2015. Živa. 2015: vol. 63, s. 201–203.

Cycliophora:
FUNCH, P., KRISTENSEN, R. M. Cycliophora is a new phylum with affinities to Entoprocta and Ectoprocta. Nature. 1995, vol. 378, s. 711–714.
KRISTENSEN, R. M. An introduction to Loricifera, Cycliophora and Micrognathozoa. Integrative and Comparative Biology. 2002, vol. 42, s. 641–651.
LAUMER, C. E., BEKKOUCHE, N., KERBL, A. et al. Spiralian phylogeny informs the evolution of microscopic lineages. Current Biology Report. 2015, vol. 25, s. 2000–2006.

Micrognathozoa, Gnathostomulida:
KRISTENSEN, R. M. An introduction to Loricifera, Cycliophora and Micrognathozoa. Integrative and Comparative Biology. 2002, vol. 42, s. 641–651.
KRISTENSEN, R. M., FUNCH, P. Micrognathozoa: A new class with complicated jaws like those of Rotifera and Gnathostomulida. Journal of Morphology. 2000, vol. 246, s. 1–49.
LAUMER, C. E., BEKKOUCHE, N., KERBL, A. et al. Spiralian phylogeny informs the evolution of microscopic lineages. Current Biology. 2015, vol. 25, s. 2000–2006.
VOSOLSOBĚ, S. Pozice skupiny Micrognathozoa na stromu života. Praha: PřF UK, 2008. 7 s.
ZRZAVÝ, J. Micrognathozoa – zase jeden nový kmen. Vesmír. 2001, vol. 80, s. 437.

Acanthocephala:
SIELAFF, M., SCHMIDT, H., STRUCK, T. H. et al. Phylogeny of Syndermata (syn. Rotifera): Mitochondrial gene order verifies epizoic Seisonidea as sister to endoparasitic Acanthocephala within monophyletic Hemirotifera. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2016, vol. 96, s. 79–92.
ZRZAVÝ, J. The interrelationships of metazoan parasites: a review of phylum-and higher-level hypotheses from recent morphological and molecular phylogenetic analyses. Folia Parasitologica. 2001, vol. 48, s. 81–103.

Pentastomida:
ABELE, L. G., KIM, W., FELGENHAUER, B. E. Molecular evidence for inclusion of the phylum Pentastomida in the Crustacea. Molecular Biology and Evolution. 1989, vol. 6, s. 685–691.
MOLLER, O. S., OLESEN, J., AVENANT-OLDEWAGE, A. a kol. 2008. First maxillae suction discs in Branchiura (Crustacea): Development and evolution in light of the first molecular phylogeny of Branchiura, Pentastomida and other “Maxillopoda”. Arthropod Structure & Development 37: 333–346.

Siphonaptera/Mecoptera:
BEUTEL, R. G. A kol. 2011. Morphological and molecular evidence converge upon a robust phylogeny of the megadiverse Holometabola. Cladistics 27: 341–355.
MISOF, B. a kol. Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution. Science. 2014, vol. 346, s. 763–767.
PETERS, R. S., MEUSEMANN, K., PETERSEN, M. a kol. The evolutionary history of holometabolous insects inferred from transcriptome-based phylogeny and comprehensive morphological data. BMC Evolutionary Biology. 2014, vol. 14, iss. 52, s. 1–16.
TRAUTWEIN, M. D., WIEGMANN, B. M., BEUTEL, R. a kol. Advances in insect phylogeny at the dawn of the postgenomic era. Annual Review of Entomology. 2012, vol. 57, s. 449–468.

Anoplura/Phthiraptera:
ISHIWATA, K., SASAKI, G., OGAWA, J. a kol. Phylogenetic relationships among insect orders based on three nuclear protein-coding gene sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2011, vol. 58, s. 169–180.
LI, H., SHAO, R., SONG, N. a kol. Higher-level phylogeny of paraneopteran insects inferred from mitochondrial genome sequences. Scientific Reports. 2015, vol. 5, s. 8527.
YOSHIZAWA, K., JOHNSON, K. P. Phylogenetic position of Phthiraptera (Insecta: Paraneoptera) and elevated rate of evolution in mitochondrial 12S and 16S rDNA. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2003, vol. 29, s. 102–114.
YOSHIZAWA, K., JOHNSON, K. P. How stable is the “polyphyly of lice” hypothesis (Insecta: Psocodea)?: A comparison of phylogenetic signal in multiple genes. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2010, vol. 55, s. 939–951.

Strepsiptera:
NIEHUIS, O. a kol. Genomic and morphological evidence converge to resolve the enigma of Strepsiptera. Current Biology. 2012, vol. 22, s. 1–5.
POHL, H., BEUTEL, R. G. The Strepsiptera-odyssey: the history of the systematic placement of an enigmatic parasitic insect order. Entomologia. 2013, vol 1: e4, s. 17–26.
WHITING, M. F., WHEEKER, W. C. Insect homeotic transformation. Nature. 1994, vol. 368, s. 696.

Our hypotheses about animal phylogeny and the resulting systematics have changed rapidly over the last few decades due to new methods, including the molecular ones, and the information obtained. Even new phyla have been described. Some phyla were removed dramatically within the system of animals. Most changes have concerned several taxa of parasitic organisms which are now accepted only as in--groups of other phyla.