Motýli patří k nejlépe prozkoumaným skupinám hmyzu v Národním parku Podyjí. Celkem zde bylo již nalezeno 2250 druhů motýlů. Mnoho druhů je úzce spjato s biotopy skalních stepí a vřesovišť, které patří k přírodně nejcennějším stanovištím této oblasti. Mnohé východní a jižní druhy zde žijí na hranici svého areálu rozšíření a v Čechách dosud nebyly zjištěny. Na druhé straně, celkem třináct druhů motýlů v oblasti již vymřelo.

Použitá a citovaná literatura:
KAMMEL, J. E. Parnassius apollo aus dem Thayatale. Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins. 1919, vol. 4, s. 2–4.
ŠUMPICH, J. Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal. Die Schmetterlinge der Nationalparke Podyji und Thayatal. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí, 2011. 428 s.

The moths belong to the best-studied groups of insects in the Podyjí NP. In total, 2 250 species of butterflies and moths (Lepidoptera) have hitherto been recorded here. Many species are closely associated with rocky steppe and heathland, the most va­luable natural habitats in this territory. Concurrently, the Podyjí NP is located on the western distribution border of many eastern and southern species. On the other hand, a total of 13 species of butterflies and moths have now become extinct here.