Národní park Podyjí vyniká rozmanitostí vegetace, která je příznivá pro výskyt pestrých společenstev motýlů. Dosud bylo zjištěno 142 druhů denních motýlů, z nichž 19 druhů (13 %) vyhnulo nebo je nezvěstných a 3 druhy – migranti (2 %) nejsou trvalými příslušníky naší fauny. Mizení motýlů v NP Podyjí má příčiny jako v celé střední Evropě, zejména se jedná o opuštění tradičních způsobů hospodaření. V zájmu podpory denních motýlů management NP Podyjí uskutečňuje různé způsoby dostupných ochranných a podpůrných opatření.

Použitá a citovaná literatura:
MACEK, J., LAŠTŮVKA, Z., BENEŠ, J., TRAXLER, L. Motýli a housenky střední Evropy IV. Praha: Academia, 2015.
ŠUMPICH, J. Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal. Die Schmetterlinge der Nationalparke Podyjí und Thayatal. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí, 2011. 428 s.
ŠUMPICH, J., VÍTEK, P. Význačné nálezy motýlů Znojemska (Lepidoptera). Acta rerum naturalium. 2014, č. 17, s. 69–84.
ŠUMPICH, J., SITEK, J., ŠVESTKA, M., LIŠKA, J., ELSNER, G., ELIÁŠ, K. ET. DVOŘÁK, I. Nové a další význačné druhy motýlů (Lepidoptera) zjištěné v Národním parku Podyjí. Praha: Příroda, 2014, č. 32, s. 213–233.
ŠVESTKA, M., VÍTEK, P. Denní motýli (Lepidoptera, Rhopalocera a Zygaenidae) Znojemska. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. 1988, č. 16, s. 25–53.
VÍTEK, P. Vřetenušky a zelenáčci (Lepidoptera: Zygaenidae) Národního parku Podyjí. Thaensia. 2004, č. 6, s. 47–54.

The Podyjí NP has very diverse vegetation which results in the occurrence of rich butterfly communities. To date, 142 species of butterflies have been recorded in this area, of which 19 species (13 %) are considered regionally extinct and three species (2 %) are only migrants, not native to the Czech fauna. The main cause of the decline in butterflies in the Podyjí NP is the abandonment of traditio­nal techniques of habitat management, similarly to the situation throughout the Central Europe. To conserve and support butterfly diversity, the national park authority practices a wide range of management measures.