Antiparazitární allogrooming byl pozorován u dvou dospělých lišek obecných (Vulpes vulpes) dne 18. dubna 2016 v slovenském pohoří Javorie. Vzácné pozorování bylo dokumentováno fotograficky a videozáznamem. V souvislosti s tímto pozorováním byl v článku stručně přiblížen a diskutován výskyt klíšťat na liškách obecných a také v jejich trusu v Evropě.

Videozáznam antiparazitárního groomingu u lišek, pořízený I. Literákem, najdete pod obrazovou galerií.

Použitá a citovaná literatura:
ANDĚRA, M., HANZAL, V. Atlas rozšíření savců v České republice, předběžná verze, II. Šelmy (Carnivora). Praha: Národní muzeum Praha, 1996. 85 s.
KRIŠTOFÍK, J., HELL, P., KAŠTIER, P. Líška obyčajná (hrdzavá) – Vulpes vulpes. In KRIŠTOFÍK, J, DANKO, Š. (Eds.) Cicavce Slovanska, rozšírenie, bionómi a ochrana. Bratislava: VEDA, 2012. s. 433-439.
LEVI, T., KILPATRICK, A. M., MANGEL, M., WILMERS, C. C. Deer, predators, and emergence of Lyme disease. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012, 109, s. 10942-10947.
MOORING, S. M., BLUMSTEIN, D. T., STONER, C. J. The evolution of parasite-defence grooming in ungulates. Biological Journal of the Linnean Society. 2004, 81, s. 17-37.
OSTFELD, R. S. Climate change and Ixodes tick-borne diseases of humans. Royal Society Philosophical Transactions Biological Sciences. 2015, 370, s. 1-11.
ROSALINO, M. L., RODRIGUES, M., SANTOS-SILVA, M., SANTOS-REIS, M. Experimental and Applied Acarology. 2007, 43, s. 293-302
SRÉTER, T., SZÉLL, Z., VARGA, I. Ectoparasite infestations of red foxes (Vulpes vulpes) in Hungary. Veterinary Parasitology. 2003, 115, s. 349-354.
STANKO, M. Líška obyčajná (hrdzavá) – Vulpes vulpes, Parazity. In KRIŠTOFÍK, J, DANKO, Š. (Eds.) Cicavce Slovanska, rozšírenie, bionómi a ochrana. Bratislava: VEDA, 2012. 439 s.
ŠEPLAVÝ, P., RŮŽIČKA, J., PONDĚLÍČEK, J. 2015. Myslivost v České republice. [cit. 2016-05-12]. Dostupné z:http://eagri.cz/public/web/file/414786/Myslivost_cr_2015_A_11082015.pdf
MACDONALD, D. W., REYNOLDS, J. Red Fox Vulpes vulpes Linnaeus, 1758. In: SILLERO-ZUBIRI, C. HOFFMANN, M., MACDONALD, D. W. (Eds.). Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 2004. s. 129-136.


Internetové zdroje (všechny uváděné zdroje byly přístupné 11. 5. 2016)
www.roeselienraimond.com/animals/14-reynards-vixens-kits-grooming-part-2/
https://naturallycuriouswithmaryholland.wordpress.com/2013/05/17/red-fox-mother-grooming-kits/
www.alamy.com/stock-photo-red-fox-vulpes-vulpes-adult-fox-grooming-juvenile-kit-near-den-killarney-6435544.html
www.rondayphotography.com

Red Fox Grooming Her Kitt www.youtube.com/watch?v=P1dolNwSnW8

Red Fox Grooming www.youtube.com/watch?v=eQQRax1Vh1M

Red Fox Grooming Cubs www.youtube.com/watch?v=4eRdh64-olA

Red fox, social grooming www.youtube.com/watch?v=55l30f0so2g

Fox Grooming & Playtime www.youtube.com/watch?v=4SwqzJoBSwk

Antiparasitic allogrooming in two adults of Red Fox (Vulpes vulpes) was observed in the Javorie Mountains in Slovakia on 18th April 2016. This rare observation was documented by photographs and video. In this context, the occurrence of ticks on Red Foxes and in fox faeces in Europe is briefly reviewed and discussed.