POLÍVKOVÁ, A. Naše místní jména a jak jich užívat. Praha: Universum, 2007. 2. upravené a rozšířené vydání
LUTTERER, I. A ŠRÁMEK, R. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 2. vyd.
LUTTERER, I., MAJTÁN, M., ŠRÁMEK, R. Zeměpisná jména Československa. Praha: Mladá fronta, 1982