Semena orchidejí jsou jedna z nejmenších na světě a obsahují pouze nediferencované embryo. To, co z nich vyrůstá, je naprosto jedinečné. Vzniklý útvar se nazývá protokorm a látky potřebné pro svůj růst si nedokáže obstarat bez cizí pomoci. V přírodě mu pomáhají symbiotické houby, ale celý proces je obvykle ukrytý v půdě či v mechu. V umělých podmínkách se houby nejčastěji nahrazují živným roztokem v prostředí laboratorních kultur in vitro.

Použitá a citovaná literatura:
Uvedena v samostatném souboru níže pod obrazovou galerií

Orchid seeds are some of the smallest in the world, and they contain only an undifferentiated embryo. When germinating, they produce an absolutely unique structure called protocorm. This structure is unable to individually obtain all compounds which are necessary for its growth. In nature, specific symbiotic fungi help young orchids to grow. Under artificial conditions, fungi are usually substituted by nutritive medium in laboratory in vitro cultures.