Ačkoli většina mravenců (Hymenoptera: Formicidae) má v přírodě významnou pozitivní roli, některé druhy následují člověka, který je pomáhá svými aktivitami šířit do nových oblastí, kde se stávají významnými škůdci. Exotické tropické druhy mohou navíc přežívat po celý rok i v oblastech mírného pásma v zateplených budovách. Článek udává přehled našich i exotických druhů mravenců, s kterými se můžeme setkat v domácnostech. S předpovědí scénářů globálního oteplování nelze ale vyloučit, že některý z invazivních mravenců u nás se v budoucnu rozšíří také do přírody. Zkušenost přitom ukazuje, že boj s mravenci, kteří již úspěšně založili kolonii v nových lokalitách, není jednoduchý.

Použitá a citovaná literatura:
BOER P. & VIERBERGEN G. Exotic ants in The Netherlands (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische berichten (Amsterdam). 2008, vol. 68, s. 121–129.
FOWLER H.G., BUENO O.C., SADATSUNE T. & MONTELLI A.C. Ants as potential vectors of pathogens in hospitals in the state of Sao-Paulo, Brazil. Insect Science and its Application. 1993, vol. 14, s. 367–370.
GIRAUD T., PEDERSEN J.S., KELLER L. 2002: Evolution of supercolonies: The Argentine ants of southern Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2002, vol. 99, s. 6075–6079.
ISSG. 100 of the World‘s Worst Invasive Alien Species. Global Invasive Species Database [online 30-04-2016]. 2016, dostupné z: http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php.
KLIMEŠ P., OKROUHLÍK J. Invasive ant Tapinoma melanocephalum: a rare guest or increasingly common indoor pest in Europe? European Journal of Entomology. 2015, vol. 112, s. 705-712.
KLOTZ J.H., OI D.H., VAIL K.M. & WILLIAMS D.F. 1996: Laboratory evaluation of a boric acid liquid bait on colonies of Tapinoma melanocephalum, Argentine ants and pharaoh ants (Hymenoptera: Formicidae). Journal of Economic Entomology. 1996, vol. 89, s. 673–677.
PECH P. & DVOŘÁČKOVÁ M. Exotičtí mravenci ve sklenících ČR [Exotic ants in greenhouses in Czech Rep.]. BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (eds): Zoologické Dny, Brno, 12–13 února 2015. Conference Abstract Book. Institute of Vertebrate Biology, AS CR, Brno, p. 188.
SEIFERT B. Hypoponera ergatandria (Forel, 1893) - a cosmopolitan tramp species different from H. punctatissima (Roger, 1859) (Hymenoptera: Formicidae). Soil Organisms. 2013, vol. 85, s. 189-201.
WERNER P., WIEZIK M. Vespoidea: Formicidae (mravencovití). BOGUSCH P., STRAKA J. & KMENT P. (editoři.): Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2007, Supplementum 11, s. 133-164.
WETTERER J.K. 2010. Worldwide spread of the pharaoh ant, Monomorium pharaonis (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecological News. 2010, vol. 13, s. 115–129.
ŽĎÁREK J. Hmyzí rodiny a státy. 2013, Academia, 584 s.

Although most ants (Hymenoptera: Formicidae) play different positive roles in nature, some species take advantage of hu­man activities and spread to new regions, where they become significant pests. Moreover, some exotic species from the tropics can survive indoors all year round in the temperate zone. This article reviews the current native and exotic indoor ant fauna present in the Czech Republic. Due to global warming the probability is increasing that some of these exotic species will also be able to spread outdoors into natural habitats. Unfortunately, the past experience suggests that once these ant pests have established their colonies, eradicating them from new localities is not a simple task.