Trávy z rodů jílek (Lolium) a kostřava (Festuca) tvoří nedílnou součást řady našich ekosystémů. Pro své agronomické vlastnosti jsou hojně využívány i v pícninářství a trávníkářství. Jejich kříženci nesou vhodné vlastnosti získané od obou rodičů a v budoucnu mohou reflektovat měnící se klimatické podmínky. V článku se dozvíme o výzkumu genetické informace těchto hybridů.

Použitá a citovaná literatura:
KOPECKÝ, D., LUKASZEWSKI, A. J., DOLEŽEL, J. Cytogenetics of Festulolium (Festuca × Lolium hybrids). Cytogenetics and Genome Research. 2008, vol. 120, s. 370–383.
KOPECKÝ, D., STUDER, B. Emerging technologies advancing forage and turf grass genomics. Biotechnology Advances. 2014, vol. 32, s.190–199.
KSIĄŻCZYK, T., ZWIERZYKOWSKA, E., MOLIK, K. a kol. Genome-dependent chromosome dynamics in three successive generations of the allotetraploid Festuca pratensis × Lolium perenne hybrid. Protoplasma. 2015, vol. 252, s. 985–996.

Ryegrasses (Lolium sp.) and fescues (Festu­ca sp.) play a key role in many grass ecosystems, such as meadows and pastures. Moreover, they are widely used for forage production and as amenity grasses. The intergeneric hybrids called Festulolium possess agronomically beneficial characte­ristics from both parents and could reflect climatic changes in the near future. Our article delivers new insights into the genetics of these hybrids.