Použitá a citovaná literatura:
KUKAL, J., NĚMEC, J., POŠMOURNÝ, K. Geologická paměť krajiny. Praha: Česká geologická služba, 2005.
KÜHNLOVÁ, H. Život v našem regionu. Nakladatelství Fraus, 2007.