Šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris) a šídlatka ostnovýtrusá (I. echinospora) jsou ponořené vodní plavuně a kriticky ohrožené druhy naší flóry. V České republice se vyskytují jen tyto dva druhy šídlatek, každý pouze v jednom jezeře na Šumavě. Posledních 15 let přitahují obě vzácné populace pozornost našich vědců, kteří zkoumají odolnost těchto živoucích fosilií (Živa 2016, 3: 110–112) kvůli silnému okyselení (acidifikaci) šumavských jezer (viz např. shrnující článek v Živě 2013, 5: 224–229 nebo 2009, 2–4). Obě populace se nemohly desítky let rozmnožovat a zcela specificky reagují na současné zotavování jezer, to však není výhradní zárukou úspěšné obnovy porostů šídlatek.

Použitá a citovaná literatura:
BRUNTON, D. F., BRITTON, D. M. Maritime quillwort, Isoëtes maritime (Isoëtaceae), in the yukon territory. Can. Field Nat. 1999, vol. 113, č. 4, s. 641–645.
MAJER, V., COSBY, B. J., KOPÁČEK, J., VESELÝ J. Modelling reversibility of Central European mountain lakes from acidification: Part I – the Bohemian Forest. Hydrol. Earth Syst. Sci. 2003, č. 7, s. 494–509.
STUMM, W., MORGAN, J. J. Aquatic chemistry. New York: J. Wiley & Sons, 1981.
VRBA, J., KOPÁČEK, J., FOTT, J., KOHOUT, L., NEDBALOVÁ, L., PRAŽÁKOVÁ, M., SOLDÁN, T., SCHAUMBURG, J. Long-term studies (1871–2000) on acidification and recovery of lakes in the Bohemian Forest (central Europe). Sci. Total Environ. 2003, č. 310, s. 73–85.

The Lake Quillwort (Isoëtes lacustris) and Spring Quillwort (I. echinospora) are submerged Lycopods and critically endangered species of Czech flora, each living in a sole lake in the Šumava Mountains (Bo­hemian Forest). Our 15-year scientific re­search has been focused on the resistance of these living fossils (Živa 2016, 3: 110–112) to the strong acidifi­cation of the lakes (e. g. Živa 2013, 5: 224–229 or 2009, 2–4). Both populations were unable to reproduce for decades and are responding in a quite specific way to the current recovery of the lakes, although this does not guarantee the successful restoration of the quillwort stands.