V poslední části seriálu o ultrafialových znacích na květech rostlin představíme UV–fotografie několika dalších druhů našich nejběžnějších rostlin. Pozornost je věnována také možnosti využít pro výzkum UV znaků rostliny z herbářových sbírek. Závěr článku shrnuje získané poznatky a evolučně-ekologické faktory, které stojí za vznikem a významem UV znaků na květech rostlin, především pak jejich funkci při komunikaci s opylovači. 

Použitá a citovaná literatura:
BRISCOE, A. D., CHITTKA, L. The evolution of color vision in insects. The Annual Review of Entomology. 2001, vol. 6, s. 471–510.
EISNER, T., EISNER, M., HYYPIO, P. A., ANESHANSLEY, D., SILBERGLIED, R. E. Plant taxonomy: ultraviolet patterns of flowers visible as fluorescent patterns in pressed herbarium specimens. Science. 1973, vol. 179, s. 486–487.
GLOVER, B. J., WHITNEY, H. M. Structural colour and iridescence in plants: the poorly studied relations of pigment colour. Annals of Botany. 2010, vol. 105, s. 505–511.
GULDBERG, L. D., ATSATT, P. R. Frequency of reflection and absorption of ultraviolet light in flowering plants. 1975, vol. 93, s. 35–43.
HILL, R. J. Ultraviolet Reflectance-Absorbance Photography; an Easy, Inexpensive Research Tool. Brittonia. 1977, vol. 29, s. 382–390.
HOROVITZ, A., COHEN, Y. Ultraviolet Reflectance Characteristics in Flowers of Crucifers. American Journal of Botany. 1972, vol. 59, s. 706–713.
KELBER, A., OSORIO, D. From spectral information to animal colour vision experiments and concepts. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2010, vol. 277, s. 1617–1625.
LUTZ, F. E. Apparently non selec-tive characters and combinations of characters, including a study of ultraviolet in relation to the flower-visiting habits of insects. Annals New York Academy of Sciences. 1924, vol. 29, s. 181–283.
LUTZ, F. E.. Invisible colors of flowers and butterflies. Natural History. 1933, vol. 33, s. 565–567.
OSORIO, D., VOROBYEV, M. A review of the evolution of animal colour vision and visual communication signals. Vision Research. 2008, vol. 48, s. 2042–2051.
PAPIOREK, s., JUNKER, R. R., ALVES-DOS-SANTOS, I., MELO, G.A., AMARAL-NETO, L. P., SAZIMA, M., WOLOWSKI, M., FREITAS, L., LUNAU, K. Bees, birds and yellow flowers: pollinator-dependent convergent evolution of UV patterns. Plant Biology. 2016. vol. 18, s. 46–55
PECHÁČEK, P. Žluťásek řešetlákový a plasticita ultrafialových kreseb motýlů v závislosti na prostředí. Živa. 2013, vol. 61, s. 79–81.
PECHÁČEK, P., STELLA, D., KLEISNER, K. Ultrafialový svět bezobratlých. Živa. 2012, vol. 60, s. 25–28.
SIITARI, H., HONKAVAARA, J., VIITALA, J. Ultraviolet reflection of berries attracts foraging birds. A laboratory study with redwings (Turdus iliacus) and bilberries (Vaccinium myrtillus). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 1999, vol. 266, s. 2125–2129.
STRAKA, J. Včely a evoluce barev květů. Vesmír. 2003, vol. 82, s. 507–512
ŠULC, M., HONZA, M. Svět očima zvířat aneb jak ptáci vnímají barvy. Živa. 2014, vol. 62, s. 180–183.
VIGNOLINI, S., THOMAS, M. M., KOLLE, M., WENZE,L T., ROWLAND, A., RUDALL, P. J., BAUMBERG, J. J., GLOVER, B. J., STEINER, U. Directional scattering from the glossy flower of Ranunculus how the buttercup lights up your chin. Journal of The Royal Society Interface. 2012, vol. 9, s. 1295–1301.

The last part of this series about UV charac­ters on plant flowers presents UV images of several other common plant species native to the Czech flora. Attention is also paid to the possibility of using herbarium material for research into the UV characters of plants. The article summarizes recently discovered knowledge along with the evolutionary and ecological factors behind the emergence and significance of UV characters on plant flowers, particularly their role in the communication of pollinators.