Každý člověk produkuje individuálně specifickou pachovou stopu, tzv. pachový podpis. Cílem textu je představit nejvýznamnější faktory ovlivňující pachový podpis, jako jsou genetické faktory, strava, onemocnění nebo emoční stav. Mezi hlavní oblasti, v nichž se čichová komunikace uplatňuje, patří mimo jiné výběr partnera a vztah matky a dítěte. V textu je též diskutována otázka feromonů u lidí.

Použitá a citovaná literatura je uvedena v samostatném souboru ke stažení pod obrazovou galerií

Each human being produces individually specific body odour (odour signature). This paper reviews the major factors affecting the quality of body odour such as genetic factors, diet, health condition and emotional state. Hu­man chemosensory communication primarily plays a role in the contexts of mate choice and mother-infant interactions. This paper also discusses the issue of human pheromones.