Některé lehké stabilní izotopy (např. uhlíku, dusíku a kyslíku) obsažené v kostech a zubech zvířat nám ve spojení s archeozoologickými daty umožňují získat více informací o vztahu člověka a zvířat, klimatu nebo prostředí v minulosti. V posledních letech už nemají hodnoty stabilních izotopů v kostní tkáni zvířat význam pouze v souvislosti s výživou člověka, ale ukrývají potenciál samy o sobě. Jejich prostřednictvím můžeme odhalovat období rození mláďat a načasování zemědělských činností našich předků, změny v odstavování mláďat, dostupnost a složení krmiva apod.

Použitá a citovaná literatura:
BARTOŇKOVÁ, D., HADERKA, K., HAVLÍK, L., LUDVÍKOVSKÝ, J., VAŠICA, J., VEČERKA, R. Magnae moraviae fontes historici iv. Brno: Universita J.E. Purkyně - filosofická fakulta. 1971.
BENTLEY, R.A., BICKLE, P., FIBIGER, L., NOWELL, G.M., DÁLE, C.W., HEDGES, R.E., HAMILTON, J., WAHL, J., FRANCKEN, M., GRUPE, G. Community differentiation and kinship among Europe’s first farmers. Proceedings of the National Academy of Science. 2012, vol. 109(24), s. 9326-9330.
EERKENS, J.W., BERGET, A.G., BARTELINK, E.J.. Estimating weaning and early childhood diet from serial micro-samples of dentin collagen. Journal of Archaeological Science. 2011, vol. 38(11), s. 3101-3111.
FABRE, V., CONDEMI, S., DEGIOANNI, A., HERRSCHER, E. Neanderthals versus modern humans: evidence for resource competition from isotopic modelling. International Journal of Evolutionary Biology. 2011.
HAKENBECK, S. Potential and limitations of isotope analysis in Early Medieval archaeology. Post-Class Archaeol. 2013, vol. 3, s. 109-125.
JAOUEN, K., BALTER, V. Menopause effect on blood Fe and Cu isotope compositions. American Journal of Physical Antropology. 2014, vol. 153(2), s. 280-285.
KATZENBERG, M.A. Stable isotope analysis: a tool for studying past diet, demography, and life history. In: SAUNDERS S.R., KATZENBERG, M.A., editors. Biological Anthropology of the Human Skeleton. Hoboken, New Jersey: Wiley Liss, 2007. Second Edition, s. 411–441.
KAUPOVÁ, S., HERRSCHER, E., VELEMÍNSKÝ, P., CABUT,S., BRŮŽEK, J. Urban and rural dietary patterns in early Medieval Central Europe (9th-10th century AD, Czech Republic). American Journal of Physical Antropology. 2014, s.153-155.
LEE‐THORP, J.A. On isotopes and old bones*. Archaeometry. 2008, vol. 50(6), s. 925-950.
REITSEMA, L.J., VERCELLOTTI, G. Stable isotope evidence for sex‐and status‐based variations in diet and life history at medieval Trino Vercellese, Italy. American Journal of Physical Antropology. 2012, vol. 148(4), s. 589-600.
RICHARD, S. M., DOUGLASPRICE, T. Mesolithic and Neolithic subsistence in Denmark: new stable isotope data. Current Antropology. 2003, vol. 44(2), s. 288-295.
RICHARDS, M.P., SCHULTING, R.J., HEDGES, R.E. Archaeology: sharp shift in diet at onset of Neolithic. Nature. 2003, vol. 425(6956), s. 366-366.
SALAMON, M., COPPA, A., MCCORMICK, M., RUBINI, M., VARGIU, R. ,TUROSS, N. The consilience of historical and isotopic approaches in reconstructing the medieval Mediterranean diet. Journal of Archaeological Science. 2008, vol. 35(6), s. 1667-1672.
SPONHEIMER, M., ALEMSEGED, Z., CERLING, T.E., GRINE, F.E., KIMBEL, W.H., LEAKEY, M.G., LEE-THORP, J.A., MANTHI, F.K., REED, K.E., WOOD, B.A. Isotopic evidence of early hominin diets. Proceedings of the National Academy of Science. 2013, vol. 110(26), s. 10513-10518.
WEBB, E.C., HONCH, N.V., DUNN, P.J., LINDERHOLM, A., ERIKSSON, G., LIDÉN, K., EVERSHED, R.P. Compound-specific amino acid isotopic proxies for distinguishing between terrestrial and aquatic resource consumption. Archaeological and Anthropological Science. 2016, s. 1-18.
WILLIAMS, J.S., KATZENBERG, M.A. Seasonal fluctuations in diet and death during the late horizon: a stable isotopic analysis of hair and nail from the central coast of Peru. Journal of Archaeological Science. 2012, vol. 39(1), s. 41-57.

The composition of some light stable isotopes (e.g. of carbon, nitrogen and oxygen) in the bones and teeth of animals connected with ar­chaeozoological data provides more information on these relations (e.g. herding strategies), climate or environment in different spatial and temporal contexts. Recently, the isotope values for animals are not only used as a baseline for human diet, we can also investigate the season of birth in animals and the timing of farming practices, weaning patterns, the availability and variety of fodder etc.