Afrika je z biogeografického (a v podstatě rovněž antropologického) pohledu rozdělena do několika horizontálně probíhajících pásem. Sahel, jak označujeme polopouštní krajinný typ mezi saharskou pouští na severu a tropickými savanami na jihu, je neobyčejně pestrým regionem, kde se v souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami potkávali lidé původem ze severní, východní i západní Afriky. Dnes tu kromě městského obyvatelstva žijí usedlí zemědělci a kočovní pastevci tří různých jazykových rodin. Přestože se produkce potravin rozšířila do sahelu poměrně nedávno, najdeme mezi nimi řadu zajímavých genetických rozdílů. Z pohledu současné genetické variability sahelských
pastevců a zemědělců tak můžeme vyvozovat závěry o populační historii této rozsáhlé a výjimečné oblasti, která zůstává systematickému výzkumu stále těžko dostupná.

Použitá a citovaná literatura:
ČERNÝ, V., SALAS, A., HÁJEK, M., ŽALOUDKOVÁ, M., BRDIČKA, R. A bidirectional corridor in the Sahel-Sudan belt and the distinctive features of the Chad Basin populations: a history revealed by the mitochondrial DNA genome. Ann Hum Genet. 2007 Jul, vol. 71(Pt 4), s. 433-452.
ČERNÝ, V., FERNANDES, V., COSTA, M. D., HÁJEK, M., MULLIGAN, C.J., PEREIRA, L. Migration of Chadic speaking pastoralists within Africa based on population structure of Chad Basin and phylogeography of mitochondrial L3f haplogroup. BMC Evolutionary Biology, 2009, vol. 9, s. 63.
ČERNÝ, V., PEREIRA, L., MUSILOVÁ, E., KUJANOVÁ, M., VAŠÍKOVÁ, A., BLASI, P., GAROFALO, L., SOARES, P., DIALLO, I., BRDIČKA, R., NOVELLETTO, A. Genetic structure of pastoral and farmer populations in the African Sahel. Molecular Biology and Evolution. 2011, vol. 28(9), s. 2491-2500.
PODGORNÁ, E., DIALLO, I., VANGENOT, C., SANCHEZ-MAZAS, A., SABBAGH, A., ČERNÝ, V., POLONI, E.S. Variation in NAT2 acetylation phenotypes is associated with differences in food‐producing subsistence modes and ecoregions in Africa. BMC Evolutionary Biology. 2015, vol. 15, s. 263.
SOARES, P., ALSHAMALI, F., PEREIRA, J.B., FERNANDES, V., SILVA, N.M., AFONSO, C., COSTA, M.D., MUSILOVÁ, E., MACAULAY, V., RICHARDS, M.B., ČERNÝ, V., PEREIRA, L. The Expansion of mtDNA Haplogroup L3 within and out of Africa. Molecular Biology and Evolution. 2012, vol. 29(3), s. 915-927.
TŘÍSKA, P., SOARES, P., PATIN, E., FERNANDES, V., ČERNÝ, V., PEREIRA, L. Extensive Admixture and Selective Pressure Across the Sahel Belt. Genome Biology and Evolution. 2015, vol. 7(12), s. 3484-3495.

Our studies of the genetic diversity of Sa­helian populations – nomadic pastoralists on one hand and sedentary farmers on the other hand – have provided a few findings mirroring important historical events. The Fulani, one of the genetically most in­teresting populations, have been revealed here as a highly admixed group adapted to life in this transition belt between the Sahara and tropical rainforests.