Během posledních několika let byly získány nové poznatky, které populační historii našeho druhu ukazují v docela jiném světle. Člověk moudrý (Homo sapiens), jehož počátky jsou kladeny do doby zhruba před 200 tisíci let v prostředí středoafrických savan, začal osídlovat Starý kontinent již v období před 120–80 tisíci let, kdy klimatické podmínky vytvořily příznivé prostředí i na území dnes vyprahlého Arabského poloostrova. Při pozdější kolonizaci Asie se setkal s několika archaickými populacemi jiných forem lidí, s nimiž se v menší míře mísil a získal od nich alely, které mu umožnily rychlejší adaptaci na nová prostředí. Došlo k jeho velké demografické i geografické expanzi. Díky rozvoji nových molekulárních technik, které se staly součástí studia současné genetické diverzity i archaické DNA, jsme nyní schopni rekonstruovat takřka všechny cesty našich předků při osídlování naší planety.

Použitá a citovaná literatura je uvedena v samostatném souboru ke stažení pod obrazovou galerií

The story describing the out-of-Africa ex­pansion of modern humans begins 120 thousand years ago with new archaeological findings in the southern part of Arabia. It seems that a small part of the African population expanded rapidly around 70 thousand years ago to Eurasia and Australia, admixed there with archaic hominins, and expanded demographically and geographically more than had any human population before. Thanks to new molecular techniques implemented in the study of both contemporary genetic diversity and ancient DNA, we are finally able now to reconstruct almost all the routes taken by our ancestors in populating the Earth.