Článek popisuje vybrané události a jevy z historie zvířat domestikovaných člověkem. Analyzovány jsou některé aspekty domestikace, chovu a lovu v minulosti, zejména pak v zemědělském období lidstva. Příspěvek zahrnuje časovou osu s hlavními domestikačními událostmi. Zaměřuje se především na události a situaci v Evropě a vztahuje je k situaci v České republice. Tímto jsou mimo jiné představeny výsledky archeozoologického bádání v ČR.

Použitá a citovaná literatura je uvedena v samostatném souboru ke stažení pod obrazovou galerií.

Oprava: V článku bylo chybně uvedeno jméno tur bankivský – správně má být tur balijský. Čtenářům se omlouváme.

This article provides a short overview of the history of animal domestication. Selected aspects, such its occurrence, ways of animal exploitation or their appearance, particularly in the agricultural era, are analyzed in more detail. A tabular timeline showing the main domestication events is also included. The article focuses primarily on the current state of knowledge in Europe, particularly in the Czech lands. It serves, therefore, inter alia, as a presentation of the results of archaeozoological research in the Czech Republic.