Použitá a citovaná literatura:
ŠKERLJ, BOŽO, JOSEF BROŽEK. Jindřich Matiegka and the development of Czech physical anthropology. American journal of physical anthropology. 1952, vol. 10, no. 4, s. 515–519.
PROKOPEC, MIROSLAV. Jindřich Matiegka (1862–1941). International Journal of Anthropology. 1991, vol. 6, no. 3, s. 287-288.