Laktázová perzistence je schopnost trávit mléčný cukr v dospělosti. Vyskytuje se jen u některých lidských populací; v současné době jde celosvětově asi o 32 %. Její vznik souvisí s přechodem na zemědělský styl života a předpokládá se, že je dnes rozšířena jen u těch populací, které někdy ve své historii chovaly zvířata pro konzumaci čerstvého mléka.

Použitá a citovaná literatura je uvedena v samostatném souboru ke stažení pod obrazovou galerií

Lactase persistence is the ability to digest lactose in adulthood. It occurs only in some human populations; in today’s worldwide population it is around 32 %. Its spread is related to the transition to an agricultural lifestyle and it is believed that it expanded only in the populations which carried on dairy production in the past or which still depend on fresh milk consumption.