Zapojení pravé nebo levé končetiny v každodenních úkonech je pro nás automatické. Přesto máme výběr dominantní končetiny zapsaný i v morfologii dlouhých kostí horní končetiny. Kost totiž dokáže aktivně a plasticky reagovat na různé podněty zvenčí. Co když se ale tyto podněty změní a kost je vystavena novým požadavkům? Článek popisuje, jak ovlivnil hutnou kostní tkáň pažní kosti přechod od lovců a sběračů k zemědělcům. Zjistili jsme, že nové skupiny raného zemědělství byly zasaženy změnou využití dominantní a nedominantní končetiny. Ženy v raném zemědělství totiž dosahovaly téměř symetrického zapojení obou končetin a to ve všech studovaných oblastech Evropy. Dalším zkoumáním svalové aktivity jsme modelovali změny v manipulaci u raných zemědělců a ověřili, že zavedení drcení obilí pomocí zrnotěrek znamenalo pro ženy zcela nové nároky na čas, který přípravě mouky věnovaly a na to, jak zapojovaly své končetiny.

Použitá a citovaná literatura:
SLÁDEK, V., RUFF, C., BERNER, M., HOLT, B., NISKANEN, M., SCHUPLEROVA, E., HORA, M. The impact of subsistence changes on humeral bilateral asymmetry in Terminal Pleistocene and Holocene Europe. J. Hum. Evol. 2016, vol. 92, s. 37-49.
SLÁDEK, V., HORA, M., FARKASOVA, K., ROCEK, T. Impact of grinding technology on bilateral asymmetry in muscle activity of the upper limb. J. Archaeol. Sci. 2016, vol. 72, s. 142-156.

The right and left hand manipulation during every day activities is usually automatic. However, the choice of the dominant upper limb is coded also in the morphology of long bone diaphyses. Bone tissue is active and has the ability to respond to environmental impacts such as the response to mechanical stimuli. What will happen when the environmental stimuli change? Our paper summarized changes in bone cortical tissue during the transition to agriculture subsistence. We have shown that early agricultural females changed their approach in manipulation with dominant and non-dominant arm which resulted in a decrease in bilateral asymmetry between the right and left humeri. We also have shown experimentally that the decrease of asymmetry may be well connected with the adoption of new grinding tools such as saddle querns. The demand of grain grinding means a new manipulative pattern in the upper limb.