Růst a vývoj dítěte je přímým odrazem rodinného a sociálního prostředí. Aktuálně častý nedostatek pohybu spolu s vysokým kalorickým příjmem vede k rozvoji nadváhy a obezity. Obezita velmi výrazně ovlivňuje růst a dospívání dítěte, přináší také řadu zdravotních komplikací. Vzhledem k podmíněnosti obezity větším množstvím faktorů musejí být preventivní opatření systémového charakteru, vedoucí ke změně životního stylu celé rodiny postiženého dítěte.

Použitá a citovaná literatura:
AKSGLAEDE, L., JUUL, A., OLSEN, L. W., SORENSEN, T. I. Age at puberty and the emerging obesity epidemic. PLoS One. 2009, vol. 4, no. 12, s. e8450.
BIRO, F. M., KHOURY, P., MORRISON, J. A. Influence of obesity on timing of puberty. Int. J. Andr. 2006, vol. 29, s. 272-277.
COLE, T. J., BELLIZZI, M. C., FLEGAL, K. M., DIETZ, W. H. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. British Medical Journal. 2000, vol. 320, p. 1240-1243.
DE ONIS, M., BLOSSNER, M., BORGHI, E. Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children. Am. J. Clin. Nutr. 2010, vol. 92, s. 1257-1264.
FRAŇKOVÁ, S., PAŘÍZKOVÁ, J., MALICHOVÁ, E. a kol. Dítě s nadváhou a jeho problémy. Praha: Portál, 2015, 1. vyd.
HAINEROVÁ , ALDHOON, I. Dětská obezita. Praha: Maxdorf, 2009, 1. vyd.
CHIVERS, P., HANDS, B., PARKER, H., BEILIN, L., KENDALL, G., BULSARA, M. Longitudinal modelling of body mass index from birth to 14 years. Obesity Facts. 2009, vol. 2, s. 302-310.
KAPLOWITZ, P. B. Link between body fat and the timing of puberty. Pediatrics. 2008, vol. 121 (Suppl.), s. S208-217.
KUNEŠOVÁ, M., VIGNEROVÁ, J., PAŘÍZKOVÁ, J., PROCHÁZKA, B., BRAUNEROVÁ, R., RIEDLOVÁ, J., ZAMRAZILOVÁ, H., HILL, M., BLÁHA, P., ŠTEFLOVÁ, A. Long-term changes in prevalence of overweight and obesity in Czech 7-years-old children: evaluation of different cut-off criteria of childhood obesity. Obes. Rew. 2011. doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00870.x.
LHOTSKÁ, L., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., ROTH, Z., PROKOPEC, M. 5. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 1991 (České země). Praha: SZÚ, 1993.
LOBSTEIN, T., BAUR, L., UAUY, R. Obesity in children and young people: a crisis in public health. Report to the WHO International Obesity Task Force. Obes Rev. 2004, vol. 5, Suppl. 1, s. 5-104.
MÁLKOVÁ, I. Kognitivně-behaviorální terapie obezity. Postgraduální medicína, 2002, vol. 4, s. 437-440.
OGDEN, C., CARROLL, M. Prevalence of obesity among children and adolescents: Unites States, Trends 1963-1965 though 2007-2008. Centre for Dis. Contr. and Prev. (online). [cit. 2010]. Dostupné z: http://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/obesity_child_07_08/obesity_child_07_08.htm
PAŘÍZKOVÁ, J., HILLS, A. P. Childhood obesity: prevention and treatment.. Boca Raton (USA): CRC Press, 2005, 2. Vyd.
PAŘÍZKOVÁ, J., LISÁ, L. et al. Obezita v dětství a dospívání. Terapie a prevence. Praha: Galén, 2007, 1. vyd.
VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. Růst a vývoj školní mládeže. Čs. Pediat. 1999, vol. 54, no. 11, s. 628-631.
VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC, M., HRUŠKOVÁ, M. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001- Česká republika. Praha: PřF UK a SZÚ, 2006.
WHO Child Growth Standards. World Health Organization. Geneva, Switzerland: Department of Nutrition for Health and Development, 2006.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html

The growth and development of a child is a direct reflection of the family and social environment. Currently, frequent hypokine­sis along with a high caloric intake leads to the development of overweight and obesity. Obesity significantly affects the growth and maturation of the child and is connected with a number of health complications. Due to the multifactorial heredity of obesity, preventive measures of a systemic nature are needed, leading to a change in lifestyle of the whole family of the disabled child.