Článek stručně shrnuje používání a výrobu nástrojů u zvířat se zaměřením na primáty, zvláště pak na různorodost u šimpanzů. Přináší některá srovnání a podněty k možným počátkům nástrojového chování a vzniku a vývoje kamenné industrie v evoluci člověka.

Použitá a citovaná literatura:
BENTLEY-CONDIT, V.K., SMITH, E.O. Animal tool use: current definitions and an updated comprehensiv catalog. Behaviour. 2009, vol. 147, s. 185-221.
BOESCH, CH., HEAD, J., ROBBINS, M. M. Complex tool sets for honey extraction among chimpanzees in Loango National Park, Gabon. J. Human Evol. 2009, vol. 56, s. 560-569.
BRIL, B., SMAERS, J., STEELE, J., REIN, R., NONAKA, T., DIETRICH, G., BIRYUKOVA, E., HIRATA, S., ROUX, V.) Functional mastery of percussive technology in nut-cracking and stone-flaking actions. Phil. Trans. R. Soc. B. 2012, vol. 367, s. 59-74.
KÜHNL, H. S. et al. Chimpanzee acumulative stone throwing. Scientific Reports. 2016, vol. 6, s. 22219. DOI: 10.1038/srep22219.
PREUTZ, J. D., BERTOLANI, P. Savanna Chimpanzees, Pan troglodytes verus, Hunt with Tools. Current Biology. 2007, vol. 17, s. 412-417.
SEED, A., BYRNE, R. Animal Tool-Use. Current Biology. 2010, vol. 20, R1032-1039.
STOUT, D., CHAMINADE, T. Stone tools, language and the brain in human evolution. Phil. Trans. R. Soc. B. 2012, vol. 367, s. 75-78.

This article summarizes tool use and ma­nufacture by animals focusing on primates, particularly on the diversity in chimpanzees in this respect. It presents some comparisons and suggestions on the possible origins of tool behaviour and development of stone tool technology in human evolution.