Virtuální antropologie je perspektivní multidisciplinární obor, který patří mezi výrazné metodologické přístupy výzkumu člověka. Je definována jako reálná antropologie, která studuje virtuální objekty (3D modely částí lidského těla). Uplatňuje se při studiu evoluce člověka, populací minulosti i současnosti. Tento článek popisuje principy a výhody virtuální antropologie především v oblasti biomedicínské a forenzní antropologie.

Použitá a citovaná literatura:
DADÁKOVÁ, M., CAGÁŇOVÁ, V., DUPEJ, J., HOFFMANNOVÁ, E., BORSKÝ, J., VELEMÍNSKÁ, J. Three-dimensional evaluation of facial morphology in pre-school cleft patients following neonatal cheiloplasty. J Craniomaxillofac Surg. 2016, vol. 44(9), s. 1109–1116.
DRGÁČOVÁ, A., DUPEJ, J., VELEMÍNSKÁ, J. Facial soft tissue thicknesses in the present Czech population. Forensic Sci Int. 2016, vol. 260, s. 106.e1–106.e7.
HOFFMANNOVÁ, E., BORSKÝ, J., CAGÁŇOVÁ, V., DUPEJ, J., PETERKOVÁ, R., PETERKA, M., ČERNÝ, M., VELEMÍNSKÁ, J. Růst horní čelisti u pacientů s jednostranným rozštěpem rtu a patra v prvním roce života po neonatální cheiloplastice. Neonatologické listy. 2015, vol. 21(2), s. 12–15.
HOFFMANNOVÁ, E., BEJDOVÁ, Š., BORSKÝ, J., DUPEJ, J., CAGÁŇOVÁ, V., VELEMÍNSKÁ, J. Palatal growth in complete unilateral cleft lip and palate patients following neonatal cheiloplasty: classic and geometric morphometric assessment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016, vol. 90, s. 71–76.
KOUDELOVÁ, J., DUPEJ., J., BRŮŽEK, J., SEDLAK, P., VELEMÍNSKÁ, J. Modelling of facial growth in Czech children based on longitudinal data: Age progression from 12 to 15 years using 3D surface models. Forensic Sci Int. 2015, vol. 248, s. 33–40.
MYDLOVÁ, M., DUPEJ, J., KOUDELOVÁ, J., VELEMÍNSKÁ, J. Sexual dimorphism of facial appearance in aging human adults: A cross-sectional study. Forensic Sci Int. 2015, vol. 257, s. 518.e1–518.e7.
PETERKA, M., PETERKOVÁ, R. Kritické periody pro vznik rozštěpů obličeje a incidence rozštěpů v Čechách. Neonatologické listy. 2015, vol. 21(1), s. 20–26.
TREFNÝ, P., KRAJÍČEK, V., VELEMÍNSKÁ, J. Three-dimensional analysis of palatal shape in patients treated with SARME using traditional and geometric morphometrics. Orthodontics & Craniofacial Research. 2016, vol. 19, s. 18–27.
VELEMÍNSKÁ, J., BIGONI, L., KRAJÍČEK, V., BORSKÝ, J., ŠMAHELOVÁ, D., CAGÁŇOVÁ, V., PETERKA, M. Surface facial modelling and allometry in relation to sexual dimorphism. HOMO. 2016, vol. 63, s. 81–93.

Virtual anthropology is an emerging multi­disciplinary field of science, distinct in its progressive approach to studying human biology. Essentially, it is defined as real an­thropology that deals with virtual objects (3D models of human body or its parts). Re­search in human evolution and past and pre­sent populations can benefit from its application. This article discusses the principles and usefulness of virtual anthropology, specifically in biomedical and forensic anthropology.