Bohumír Prokůpek (1954–2008), fotograf, výtvarník, pedagog a vydavatel se zabýval po celý život českou a moravskou krajinou a přírodou. Od počátku 90. let až do své předčasné smrti se kromě jiných chráněných území intenzivně věnoval krajině národního parku Podyjí, od jehož založení letos uplynulo 25 let. Uměleckým odkazem této tvorby je dvojdílná obrazová publikace Národní park Podyjí vydaná v r. 2012. Představené černobílé fotografie jsou pouze malým výběrem nejen z uvedeného díla.

Bohumír Prokůpek (1954–2008), photographer, artist, teacher and publisher took an interest in the Bohemian and Moravian landscape and countryside throughout his life. From the early 1990s to his premature death he dealt intensively not only with other protected areas, but also with the Podyjí National Park landscape, which celebrates the 25th anniversary of its establishment. The artistic legacy of this work can be found in the two-volume illustrated Podyjí National Park published in 2012. The monochrome photographs presented are just a small selection from his works.