Moravský kras je největším krasovým územím v České republice. Již roku 1956 byl vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí. Část systému Amatérské jeskyně patří jako jeden z mála krasových mokřadů mezi ramsarské lokality. Mnohé jeskyně jsou známé archeologickými či paleontologickými nálezy a výskytem netopýrů.

Použitá a citovaná literatura:
CULEK, M. (ed.) Biogeografické členění České republiky. Praha: 1995.
HROMAS, J. (ed.) a kol. Jeskyně. In: MACKOVČIN, P. A SEDLÁČEK, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIV. Brno, Praha: 2009.
MUSIL, R. a kol. Moravský kras. Labyrinty poznání. Adamov: 1993.
RŮŽIČKA, V., MLEJNEK, R., TAJOVSKÝ, K. a kol. Propast Macocha – specifické centrum druhové rozmanitosti. Ochrana přírody. 2015, vol. 70, 1, s. 8–9.
VAŠÁTKO, J., LOŽEK, V., HORSÁK, M. Měkkýši Moravského krasu. Blansko:2006.

The Moravian Karst, a protected landscape area since 1956, is the largest karst re­gion in the Czech Republic. A part of the Amateur Cave system is one of very few karst wetlands belonging to the Ramsar sites. Many caves are known for archeolo­gical or paleontological finds and a large population of bats lives there.