Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) patří mezi endemity České republiky, s poslední původní lokalitou v národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Z velmi špatného stavu populace koncem minulého století se po výrazných managementových zásazích a postupné realizaci záchranného programu podařilo, že populace několikrát znásobila svou velikost a dále se spontánně zvětšuje.

Dianthus arenarius subsp. bohemicus belongs among endemic plant species in the Czech Republic, with its last indigenous locality in the Kleneč National Nature Monument near Roudnice nad Labem. At the end of the last century its population was very poor. However, it increased several times its size and started reproduce simultaneously after major management activities and realization of action plan.