Extracelulární váčky jsou lipidovou membránou obalené útvary uvolňované buňkami do mezibuněčného prostoru. Velikost váčků dosahuje desítek až tisíců nanometrů a ve svém nitru mohou přenášet zejména proteiny a nukleové kyseliny. Váčky se účastní mezibuněčné komunikace – buď vazbou na povrchový receptor, nebo přenosem svého vnitřního obsahu do cytoplazmy cílové buňky. U bakterií mohou šířit faktory rezistence k antibiotikům mezi buňkami. U parazitárních infekcí se podílejí na úniku parazita obranným mechanismům hostitele. U savců hrají extracelulární váčky důležité úlohy např. při srážení krve, imunitních reakcích, při vývoji embrya nebo ve fyziologii nervového systému.

Použitá a citovaná literatura:
Obecné články o váčcích
COLOMBO, M., RAPOSO, G., THÉRY, C. Biogenesis, secretion, and intercellular interactions of exosomes and other extracellular vesicles. Annu Rev Cell Dev Biol. 2014, vol. 30, s. 255–89.
YÁÑEZ-MÓ, M., SILJANDER, P. R., ANDREU, Z., ZAVEC, A. B., BORRÀS, F. E. a kol. Biological properties of extracellular vesicles and their physiological functions. J Extracell Vesicles. 2015, May 14; 4, s. 27066.
KALRA, H., DRUMMEN, G.P., MATHIVANAN S. Focus on Extracellular Vesicles: Introducing the Next Small Big Thing. Int J Mol Sci. 2016, Feb 6; 17(2), s. 170.
CORRADO , C., RAIMONDO, S., CHIESI, A., CICCIA, F., DE LEO, G., ALESSANDRO, R. Exosomes as intercellular signaling organelles involved in health and disease: basic science and clinical applications. Int J Mol Sci. 2013, Mar 6; 14(3), s. 5338–66.

Váčky bakterií, plísní a hub
BROWN. L., WOLF, J. M., PRADOS-ROSALES, R., CASADEVALL, A. Through the wall: extracellular vesicles in Gram-positive bacteria, mycobacteria and fungi. Nat Rev Microbiol. 2015, Oct; 13(10), s. 620–30.

Váčky parazitů
MONTANER, S., GALIANO, A., TRELIS, M., MARTIN-JAULAR, L., DEL PORTILLO, H. A., BERNAL, D., MARCILLA, A. The Role of Extracellular Vesicles in Modulating the Host Immune Response during Parasitic Infections. Front Immunol. 2014, Sep 8; 5, s. 433.

Váčky při interakci rostlin s patogeny
DÖRMANN, P., KIM, H., OTT, T., SCHULZE-LEFERT, P., TRUJILLO, M., WEWER, V., HÜCKELHOVEN, R. Cell-autonomous defense, re-organization and trafficking of membranes in plant-microbe interactions. New Phytol. 2014, Dec; 204(4), s. 815–22.

Váčky v imunitě
FERNÁNDEZ-MESSINA, L., GUTIÉRREZ-VÁZQUEZ, C., RIVAS-GARCÍA, E., SÁNCHEZ-MADRID, F., DE LA FUENTE, H. Immunomodulatory role of microRNAs transferred by extracellular vesicles. Biol Cell. 2015, Mar; 107(3): s. 61–77. doi: 10.1111/boc.201400081. Epub 2015 Feb 12.

Váčky v nervovém systému
PEGTEL, D. M., PEFEROEN, L., AMOR, S. Extracellular vesicles as modulators of cell-to-cell communication in the healthy and diseased brain. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014, Sep 26; 369, s. 1652.

Extracellular vesicles are lipid membrane-enveloped particles released by cells to the extracellular space. Their size reaches tens to thousands of nanometres and they can carry protein and nucleic acid cargos. Vesicles participate in intercellular communication. Vesicles are able to bind to the cell surface receptors or internalize their inner content into the cytoplasm of target cells. In bacteria, vesicles can spread antibiotic resistance factors among cells. In eukaryotic cells, they participate in the interactions between host and pathogens. In mammals, extracellular vesicles play important roles in blood coagulation, immune system functions, in development of the embryo or physiology of the nervous system.