Seznam použité a doporučené literatury k tématu článku je uveden v příloze níže, stejně jako výukové materiály pro praktické cvičení.