Článek stručně shrnuje velmi zajímavou a spletitou evoluci čtyřnožců (Tetrapoda), o které jsme v posledních letech díky novým objevům a výzkumu získali řadu nových poznatků. Je vhodný také jako studijní materiál (nejen) pro učitele gymnázií a dalších středních škol, kteří by rádi zapojili téma do vlastní výuky biologie. Za tímto účelem je článek provázán s dalším příspěvkem v tomto čísle Živy (str. CXXXVII–CXL kulérové přílohy), kde učitelé najdou už konkrétní návrh na praktické cvičení.

Seznam použité a doporučené literatury k tématu článku je uveden v příloze níže.

This article concisely summarizes the in­teresting and complicated evolution of tetrapods (Tetrapoda), which has been further clari­fied by some new discoveries and research in the past few years. It also provides a suitable study material (not only) for grammar school and other high school teachers, who would like to teach this topic in their biology classes. For this purpose, the article is linked with another one in this Živa issue, where you can find one specific suggestion for a biology lesson on the evolution of tetrapods.