Podzimní i jarní migrace jeřába popelavého (Grus grus) se stala, také v důsledku jeho celoevropské ochrany, jedním z nejpůsobivějších přírodních jevů starého kontinentu. Autoři článku popisují své zkušenosti z lokalit, kam za migrujícími jeřáby opakovaně cestovali jako biologové a fotografové přírody.

Použitá a citovaná literatura:
LUNDIN, G. a kol. CRANES - where, when and why? Var Fagelvarld, Swedish Ornithological Society, Supplement. 2005, no. 43.

The autumn and spring crane (Grus grus) migration belongs to one of the most im­pressive natural phenomena of the Old Con­tinent (also as a result of its protection all over Europe). In the article, the authors describe their ex­perience at sites which they have repeatedly visited as biologists and nature photogra­phers on the trail of the migrating cranes.