Dospělci vážek využívají v suchozemském prostředí řadu biotopů (např. pro páření, lov kořisti, nocování). Většina opatření na ochranu ohrožených druhů vážek je však zaměřena pouze na vodní stanoviště. Oproti ostatním druhům tráví vážka rumělková (Sympetrum depressiusculum) v suchozemském prostředí podstatnou část svého životního cyklu, její vazba k těmto stanovištím je proto výrazně silnější.

Použitá a citovaná literatura:
DOLNÝ, A., HARABIŠ, F., MIŽIČOVÁ, H. Home Range, Movement, and Distribution Patterns of the Threatened Dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): A Thousand Times Greater Territory to Protect? PLoS ONE. 2014, vol 9, s. 1–10.
FOOTE, A. L., HORNUNG, C. L. Odonates as biological indicators of grazing effects on Canadian prairie wetlands. Ecological Entomology. 2005, vol. 30, s. 273–283.
HYKEL, M., HARABIŠ, F., DOLNÝ, A. Assessment of the quality of the terrestrial habitat of the threatened dragonfly, Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae). European Journal of Entomology. 2016, vol. 113, s. 476–481.
ROUQUETTE, R. J., THOMPSON, D. J. Roosting site selection in the endangered damselfly, Coenagrion mercuriale, and implications for habitat design. Journal of Insect Conservation. 2007, vol. 11, s. 187–193.

Adult dragonflies use various habitats in the terrestrial environments (e.g. for ma­ting, foraging and nocturnal roosting). Most of the conservation strategies for threatened dragonflies are focused only on larval ha­bitats. The Spotted Darter Dragonfly (Sympetrum depressiusculum) spends a considerable part of its life cycle outside the aquatic environments. Its close associa­tion with terrestrial habitats is therefore more important than for other species.